Keymetrics

Digital företagskultur tuggar i sig digitala strategier till frukost

Alla talar idag om att sätta en digital strategi. Man lusläser allt om digitala nyheter samt de tips och guider som publiceras. Men hur många företag har en digital ledningsgrupp, eller ens en person från den digitala sidan som sitter med i ledningsgruppen?
Det funkar inte med en IT-chef som skall sätta den digitala spelplanen. Allt man gör idag går att digitalisera på något sätt. Facebook har på otroligt kort tid blivit världens största mediekanal, musikbranschen har fått erfara detta med Spotify som har 40 miljoner användare, taxibranschen lika så med Uber där man enkelt kan boka en bil utan att bli lurad av konstiga friåkare. Vi har även hotellbranschen som har fått helt ny konkurrens med Airbnb.
Bilmärket Tesla har på några få år blivit favoriten för alla inom digital. De förstod det som ingen av de traditionella biltillverkarna gjorde, att man vill gärna ha en lyxig elbil, inte en konstig avart från framtiden. Listan kan göras hur lång som helst med nya uppstickare och disrupt är modeordet på allas läppar.

”Det som är gemensamt för alla uppräknade uppstickare är att det är renodlade digitala tjänster framtagna av människor som har insett teknikens möjligheter och inte har låst in sig i gamla beprövade affärsmodeller. Helt enkelt digitala företagsledare”

De flesta analoga företagsledare tar gärna in konsulter och föreläsare som kan komma in och berätta om vad som händer idag i den digitala arenan. Det går vansinnigt snabbt med kriget om Adblockers, Programmatic, Native samt Facebook som hela tiden lanserar nya tjänster och skruvar på sina algoritmer och Snapchat som idag är större än Twitter i Sverige.

”I många fall är den kunskapen som man införskaffade sig för ett halvår eller år sedan från en konsult eller den som föreläste redan gammal när man skall skrida till verket med sina digitala strategier”

De gamla årsplanerna för reklam, marknadsföring och webbutveckling är förlegade. Nu gäller det att iterera och konstant testa vid sidan av sin tänkta strategi och vara beredd att tänka om ifall några av de tester som man gör visar sig fungera avsevärt mycket bättre än den tilltänkta strategin, för att man skall kunna allokera om resurser och pengar där man får bäst effekt.
Därför är det idag viktigt att ha en digital organisation (vilket de flesta företag idag har). Men än mer viktigt är det att ha digitala chefer som sätter den digitala spelplanen och dessutom är närvarande i ledningsgruppen och som vid varje möte berättar och informerar om utfall av de tester man gjort, vilka nya saker man nyligen har implementerat och har på gång den närmaste framtiden.

”Men inte minst bör man kanske byta ut vissa mellanchefer som har varit goda trotjänare i den gamla affären men som kanske inte passar in i den digitala framtid som står framför dörren”

Här har ni fyra checkfrågor om ni har en digital organisation:

  • Har ni en digitalexpert som sitter i ledningsgruppen, eller tar ni in dem så att de får presentera lite siffror när det passar i agendan?
  • Har ni en Digital Manager som sätter den digitala strategin och ser till att allt blir verkställt, eller förlitar ni er på konsulter som sitter och utvecklar era digitala tjänster?
  • Har ni en Facebook-ansvarig som samarbetar med marknad och kommunikation, då Facebook idag är världens och Sveriges största medieplattform, eller har ni någon som får leka lite med Facebook när hon/han har tid och lust?
  • Har era chefer koll på alla nya digitala tjänster som Adblock, Snapchat, Pokemon Go, Bots, AI, VR? Ja, listan kan göras hur lång som helst, man måste ha en digital allmänbildning om man skall vara chef 2017.

”Mobilanvändandet har idag passerat användandet av datorer och hälften av alla medieinvesteringar 2017 kommer att vara digitala. Var tredje användare använder reklamblockerare. Man måste jobba mycket smartare för att nå sina kunder och användare då alla använder fler mediekanaler än någonsin förr”

Hänger ni inte med kommer ni att bli frånåkta!

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Två ägg: Google dödar kakorna i början av nästa år