Keymetrics

Juristen svarar: Här är reglerna du ska känna till för native marketing

Ni vill inte längre investera i bannerannonsering och har som mål att närma er kunderna genom att finnas tillgängligt i de forum där de är på nätet. Ett sätt att göra det är att använda sponsrade artiklar. I den här artikeln intervjuar vi experten Sofia Edvardsen från Sharp Cookie Advisors som hjälper oss att reda ut vilka lagregler som gäller när du använder sponsrade artiklar.

Eftersom syftet med sponsrade artiklar, eller native marketing som vi kallar det i resten av artikeln, är att vara en naturlig del av ett informationsflödet och då bli mer relevant för besökare kan det uppstå frågetecken i ett marknadsföringsrättsligt perspektiv.

Native marketing, sponsrade artiklar, influenser marketing med fler namn praktiseras av många sedan ett antal år tillbaka men det är inte alls en självklarhet att din byrå vet vilka regler som gäller när formatet ska tillämpas.
Sofia Edvardsen från Sharp Cookie Advisors hjälper oss att reda ut vilka lagregler som ditt företag behöver följa för att lyckas med native marketing.

Poddar, bloggar eller texter som publiceras i tidningar och onlinemedia är allt mer en blandning av kommersiell och icke-kommersiell information. Var går gränsen mellan yttrandefrihet, reklam och native marketing?

Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring hittas i materialets syfte och innehåll. Om syftet och innehållet i det publicerade är av en utpräglad kommersiell natur så är reglerna kring marknadsföring tillämpliga. Man måste alltså göra en helhetsbedömning av vad som skrivs och varför. En svår gränsdragning som därmed uppstår är när ett innehåll har ett kommersiellt syfte.

Om en tidning/bloggare blir betald av ett företag för att skriva en artikel/inlägg så skall detta ses som marknadsföring. Om samma tidning/bloggare skriver samma artikel av sin egen fria vilja helt utan påverkan så är det dock inte marknadsföring.
Native marketing är reklam som framställs på ett sätt så att det enklare ska smälta in med omgivande innehåll (som ej är reklam). Det finns därmed ingen tydlig gränsdragning för när något är native marketing.

EU reglerar tv-reklam med ganska tydliga regler: Maximalt 12 minuter tv-reklam per timme och tydlig märkning av att inslaget är reklam. Smygreklam får inte förekomma. Har vi lika tydliga regler för reklam i onlinemedia?

En så pass tydlig reglering för reklam som tv och radio har finns inte när det kommer till skriftliga media on- och off-line. Detta beror sannolikt på att tidningar sedan tidigare har haft en väl utvecklad självreglering vad gäller marknadsföring.

I onlinemedia får man därmed vända sig till de bakomliggande marknadsrättsliga reglerna (Marknadsföringslagen). Reglerna är relativt tydliga och omfattande, men de är mer generella än vad som gäller för tv och radio, och det finns därmed utrymme för tolkning. Tydlig märkning av reklaminslag är dock ett uttryckligt krav även enligt dessa regler.

Annonsering är en av de främsta inkomstkällorna för digitala företag men reglerna är inte självklara för många. Vad kan vi lära oss från Expressens och Aftonbladets fall med granskning och revidering av annonshanteringen?

Det som man ska ta med sig från Expressens och Aftonbladets fall är att det är viktigt att på ett tydligt sätt markera vad som är reklam. Det är också viktigt att följa de extra föreskrifter som finns för reklam för specifika varor och tjänster såsom spel, tobak och alkohol.

Hur skulle din vägledning se ut kring hur inlägg i sociala medier bör annonsmarkeras för att tydliggöra att inlägget är reklam? Tänker nu på stämningen mot Kissie Media Sweden AB (Kissie) och Tourn media AB (Tourn) vid Patent- och marknadsdomstolen?

Marknadsföring ska omedelbart gå att identifiera som sådan och det ska inte vara möjligt för en mottagare att missuppfatta marknadsföringen som något annat. Ett förslag på hur reklam kan märkas upp är att märka ett inlägg med ”reklam” högst upp och längst ner i en artikel.

Utförligare information kring hur man bör markera inslag kan man hitta på Konsumentverkets hemsida här, och på Sveriges Annonsörers hemsida här.

Gilla Dagensanalys.se på Facebook!

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Från ingenstans till 350 Mkr med hjälp av sökmotoroptimering