Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Marknadsassistent och marknadskoordinator: var går gränsen?

Det råder en stor förvirring på arbetsmarknaden när det kommer till positionerna marknadsassistent och marknadskoordinator. Gränserna mellan de tjänsterna är otydliga, speciellt på lite mindre företag.

Det viktigaste är att, oavsett vad ditt företag kallar tjänsten, ha en plan, skapa en teamkänsla och förutsättningar för en tydlig kommunikation. I den digitala utvecklingen är det inte heller avgörande om en marknadskoordinator sitter inhouse eller om hen outsourcas. Det är inte öppna kontorslandskap som skapar teamkänsla men kommunikation och kunskap om målen. Till din uppgift som företagsledare hör till att det finns respekt och förståelse till varandras roller.

Grundläggande kompetenser

Båda yrkesrollerna kan lätt beskrivas som en spindeln i nätet som har ett helikopterperspektiv och koordinerar olika aktiviteter med olika avdelningar inom företaget: säljavdelningen, kundtjänst och produktägare. Syftet är att olika marknadsföringsprojekt ska löpa friktionsfritt och att projekt ska främja utvecklingen av nya idéer.

Utan att gå djupare i arbetsbeskrivningar borde din marknadskoordinator ha erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och försäljning samt projektledning.

Oavsett om hen ska jobba själv med det material som publiceras online eller om målet är att agera beställare av materialet borde borde hen vara van att skriva för webben och ha grundläggande kunskap om SEO.

Efterfrågat är även en känsla för form och färg. Enklare justeringar i Adobe-program kan utföras av marknadskoordinator men kunskapen om ovan hjälper hen att vara en bättre kravställare och upphandlare av reklambyråtjänster.

Respekterad och omtyckt teamledare

Marknadskoordinator är ofta den som tar hand om och har kontakt med såväl medarbetare som kunder och leverantörer. Och oavsett om kontakten och kommunikationen utförs via mejl, kommunikationsplattformar, skype, telefon eller fysiska möten så borde hen:

  • brinna för interaktionen
  • vara strukturerad
  • ha god organisationsförmåga
  • vara lätt att samarbeta med
  • ha förmågan att gå från idé till handling i den kreativa processen
  • självständigt kunna driva och slutföra projekt som planeras in

Inhouse eller outsource

Jag tror inte att det finns ett enkelt svar på ovan. Personligen skulle jag nog fråga: Vilka ekonomiska investeringar kan du göra och vad är viktigast för dig: kvalité eller anställd som finns på plats från 8 till 17?

För att utföra ett bra jobb som marknadskoordinator krävs det inte att jobba på kontoret, i samma stad eller land! Läs nyttig intervju med  Madeleine Kurtsdotter: “Marknadschef på distans” för att få lite mer lösningsorienterade insikter. Och är du fortfarande osäker så rekommenderar jag: “Flexibla arbetsformer skapar flexibla medarbetare”.

Det mest viktiga är att förstå vilka kompetenser som krävs och vilken kvalité vill man uppnå.

Publicerades först på elwirakotowska.se.

Projektledare med spetskompetens inom digital marknadsföring

En holistisk projektledare som ser flöden och konsekvenser och som kan tolka informationen mellan olika partner. Konsult inom webb (utveckling och upphandling), marknadsföring (koncept och produktion) och projektledning (extern och intern).
”Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad. Fantasin omgärdar världen.” Albert Einstein.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>