Keymetrics

Sexism på arbetsplatsen – värre än du tror!

Det skriver Nathan Bomey på USA Today den 27 september. Kvinnor får lägre lön för samma position jämfört med män och chansen att flytta upp till en chefsposition är avsevärt mycket lägre om du är kvinna.

En ny undersökning som gjorts av McKinsey och Sheryl Sandbergs organisation Leanin visar att männen har en 30% store chans än kvinnorna att ta en chefsposition. Undersökningen presenteras på Women in the workplace 2016.

Resultaten visar att när kvinnor och män anställs på en ingångsposition så är jämställdheten god, men när sedan “positionsklättringen” börjar, så ökar gapet mellan kvinnor och män. Siffrorna är talande. När kvinnor och män får sina första positioner är fördelningen 46% kvinnor och 54% män. När de sedan tar klivet upp till en chefsposition är 37% kvinnor och 63% män. På VD-nivå är siffrorna 29% kvinnor och 71% män.

När de når den så kallade “C-suite” nivån, t ex Chief Finincial Officer och Chief Operating Officer så är siffrorna än mer deprimerande – 81% är män och endast 19% av positionerna innehas av kvinnor.

Studien tittade på personaldata från 132 företag som tillsammans har ca 4,6 miljoner anställda. Den bygger vidare på enkätsvar från 34 000 anställda i företagen. Läs Nathan Bomeys artikel på USA Today.

Hur ser det ut i Sverige?

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Sökordsbyrån som fångade MediaMarkt