Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

RAM vill sätta standarden för att mäta Content Marketing både Digitalt och i Print

Det finns idag ett allt större behov av att kunna mäta och benchmarka all typ av content marketing – både i Print och Online.

Utvecklingen går snabbt och det blir allt viktigare att kunna verifiera, värdera och utveckla native- och content marketing-tjänsterna. RAM har tagit fram ett skräddarsytt mätverktyg för att kunna utvärdera kvaliteten och värdet av Content Marketing.

Det finns ett stort och växande intresse för innehållsmarknadsföring bland annonsörer och media. Området växer och utvecklas och lockar till sig en allt större andel av reklambudgeten, men den stora frågan är ju den kort- och långsiktiga effekten.

Är innehållsmarknadsföringens unika effekter så goda som vi hoppas och hur framgångsrika blir de i kombination med andra kanaler och andra kommersiella inslag i en mediakampanj? Utmaningen består i att förstå innehållsmarknadsföringens goda effekter och dess naturliga plats i mediemixen.

Undersökningsverktyget är en hybrid mellan att mäta innehållskvalitet – redaktionell kvalitet – och kommersiell kvalitet. Det är ju viktigt vid utvärdering av Content Marketing att kunna mäta både ”annonseffekter” och ”innehållskvalitet”.

Ram presenterar ett mätverktyg som innehåller en frågebank där man valfritt väljer ut de frågor man anser vara relevanta vid mättillfället, endast frågor om observation av innehållet och noggrannhet är obligatoriska. För att verkligen kunna utnyttja kraften i Content Marketing krävs en regelbunden uppföljning av kampanjer. Resultaten presenteras i tydliga klara rapporter med nyckeltal, jämförelser och möjligheter att skärskåda resultaten på alla i systemet giltiga variabler.

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Läs mer om

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>