Keymetrics

RAM vill sätta standarden för att mäta Content Marketing både Digitalt och i Print

Det finns idag ett allt större behov av att kunna mäta och benchmarka all typ av content marketing – både i Print och Online.

Utvecklingen går snabbt och det blir allt viktigare att kunna verifiera, värdera och utveckla native- och content marketing-tjänsterna. RAM har tagit fram ett skräddarsytt mätverktyg för att kunna utvärdera kvaliteten och värdet av Content Marketing.

Det finns ett stort och växande intresse för innehållsmarknadsföring bland annonsörer och media. Området växer och utvecklas och lockar till sig en allt större andel av reklambudgeten, men den stora frågan är ju den kort- och långsiktiga effekten.

Är innehållsmarknadsföringens unika effekter så goda som vi hoppas och hur framgångsrika blir de i kombination med andra kanaler och andra kommersiella inslag i en mediakampanj? Utmaningen består i att förstå innehållsmarknadsföringens goda effekter och dess naturliga plats i mediemixen.

Undersökningsverktyget är en hybrid mellan att mäta innehållskvalitet – redaktionell kvalitet – och kommersiell kvalitet. Det är ju viktigt vid utvärdering av Content Marketing att kunna mäta både ”annonseffekter” och ”innehållskvalitet”.

Ram presenterar ett mätverktyg som innehåller en frågebank där man valfritt väljer ut de frågor man anser vara relevanta vid mättillfället, endast frågor om observation av innehållet och noggrannhet är obligatoriska. För att verkligen kunna utnyttja kraften i Content Marketing krävs en regelbunden uppföljning av kampanjer. Resultaten presenteras i tydliga klara rapporter med nyckeltal, jämförelser och möjligheter att skärskåda resultaten på alla i systemet giltiga variabler.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Nytt verktyg ska hjälpa marknadsförare att hålla koll på konversationerna