Keymetrics

Livesändningarna är här för att stanna men vad säger lagen?

För många är sociala medier den främsta nyhetskällan och med dem kommer nuförtiden lättillgängliga livesändningar. Tjänster som Twitter med Periscope, Facebook med Live och Youtube både uppmanar till livesändningar och prioriterar dem i sitt flöde. Men vad säger lagen om att livesända? Får man det hur som helst?

Läs även: Vi står för den första livesändningsskandalen

Och exakt som det var för bara några år sedan med bilder och mobilinspelade video så är risken stor att lagen, tekniken och varumärken inte pratar samma språk. Vi noterade nyligen en uppdatering angående delning av bilder på offentlig konst.

Läs även: Bilder på offentlig konst

Vad kommer att gälla för oss som vill börja med livesändningarna? Vi sökte svar av advokaten Dag Wetterberg från Magnusson Advokatbyrå.

Dag WetterbergInternetjuridik är ett hett ämne och vi är tacksamma för din hjälp! Om jag har en fest hemma hos mig, kan jag sända den live på Facebook? Utan att tagga någon person som är med i sändningen?

Vi har en mycket stark yttrandefrihet i Sverige. Den innebär att du i redaktionella sammanhang kan filma och sända vad du vill så länge du inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Dessa brott regleras i en katalog (brottskatalogen) och exempel på sådana brott är förtal och hets mot folkgrupp.

Du har däremot inte rätt att använda filmen i reklamsammanhang utan tillstånd från de som medverkar i filmen utan deras samtycke. Detta regleras i en lag som heter lag om namn och bild i reklam.

En annan sak (av mer social betydelse) är att en del gäster kommer att känna sig obekväma och kanske inte vill komma på fest till dig igen.

Får jag livesända från offentlig plats? Typ konsert eller debatt?

Inte om det som framförs är skyddat av upphovsrätten, offentligt framförande (2 § upphovsrättslagen). I så fall behöver du rättighetsinnehavarnas tillstånd att filma. Detta är det normala om det är fråga om en pjäs som framförs på en scen eller en konsert som framförs av ett band.

Det kan ibland vara svårt att hitta ansvariga arrangörer om eventet är publik och har många besökare. När måste jag be om tillstånd?

Du bör alltid be om tillstånd för det fall det som framförs skyddas av upphovsrättslagen och du tänker tillgängliggöra det på något sätt.

Genom en dom som kom i slutet av 2015 (NJA 2015 s. 1097) finns det skäl, enligt min mening, att anta att gränsen för när ett verk uppnär skydd har höjts. Högsta domstolen skriver följande i sina domskäl:

“Kommentatorernas, bildproducenternas och kamerama?nnens arbete har i huvudsak styrts av ha?ndelserna i matchen. A?ven med beaktande av att det har funnits vissa valmo?jligheter vid det na?rmare utfo?randet, och att utsa?ndningarna inneha?llit enstaka s.k. grafiska inslag, kan det inte anses att resultatet framsta?r som en egen intellektuell skapelse. Utsa?ndningarna har varken till na?gon del eller som helhet uppfyllt kravet pa? verksho?jd.”

Högsta domstolen gjorde bedömningen att en sportsändning inte nådde den originalitet som krävs för att vara upphovsrättsligt skyddad. Detta är en ny syn på det upphovsrättsliga skyddet och domen leder, enligt min mening, till att vi har fått en striktare syn på vad som skyddas och vad som inte skyddas. Nålögat har minskat.

Detta innebär också att bedömningarna för att avgöra vad som skyddas kommer att bli lite knepigare framgent eftersom gränserna inte alltid är lätta att utröna och många gånger är det bättre att ta det säkra före det osäkra och be om tillstånd.

Och sist men inte minst: Måste man be om tillstånd även som journalist?

Om ändamålet är journalistik när du filmar och sänder samt om det handlar om att redogöra för en dagshändelse så är det tillåtet (25 § upphovsrättslagen).

“Verk som syns eller hörs under en dagshändelse får återges vid information om dagshändelsen genom ljudradio, television, direkt överföring eller film. Verken får dock återges endast i den omfattning som motiveras av informationssyftet”.

Du får dock endast använda så mycket film som behövs för att kunna förmedla nyheten som sådan.

Ödmjukt tack Dag för din tid!

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Happy Pancake
”Kände att vi måste göra något annorlunda för att sticka ut”