Keymetrics

Ericsson räknar med 100 procents smartphone-tillväxt till 2021

Tillväxten i mobila användare och abonnemang ökade med 3 procent under första kvartalet i år, Indien stod för de största tillväxten med 21 miljoner nya abonnemang.

Totalt finns det 1,4 miljarder abonnemang i Kina och Indien. I Europa har vi 1,1 miljarder abonnemang.

Under 2015 fanns det 3,2 miljarder abonnemang kopplade till en smartphone, Ericsson prognostiserar att det kommer att finnas 6,3 miljarder under år 2012 vilket innebär en tillväxt om 100 procent.

Totalt finns det 7,4 miljarder mobilabonnemang, 3,7 miljarder mobila bredbandsabonnemang och
3,4 miljarder abonnemang kopplade till en smartphone

Antalet mobilabonnemang överstiger befolkningen i många länder. Detta beror till stor del inaktiva abonnemang, flera ägare eller att man har flera abonnemang kopplade till olika enheter.

Detta innebär att antalet abonnenter är färre än antalet abonnemang. Idag finns det cirka 5 miljarder abonnenter jämfört med 7,4 miljarder abonnemang.

Ladda ned hela Ericsson Mobility Report

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
LinkedIn lanserar Events för träffar IRL