Keymetrics

Läs om du vill nå millennials eller senare generationer

Millennias och Generationen Z har fostrats till att tänka självständigt och en stor majoritet uppger att de känner sig kreativa. Kommunikatörer, marknadschefer och ledare måste veta mer  om målgruppen, förstå drivkrafter, deras sätt att umgås digitalt för att anpassa marknadsstrategier.

Nyheter24-gruppen har tillsammans med analysföretaget Rasmussen Analys genomfört en enkätundersökning under februari. 2 198 respondenter varifrån 1 043 tillhörde målgruppen 16- 29 år, 533 var mellan 30–49 år och 622 stycken var över 50 år.

”Några fakta från undersökningen ”Ungdomsfokus 2016″ som berör område reklam och sociala medier”

Aktiva och passiva nätverk: Postare, delare eller följare

De absolut vanligaste sociala nätverken bland unga är Facebook, Youtube, Instagram och Snapchat. Nätverk där de själva är aktiva (postare) är Instagram och Snapchat.

Facebook är ett nätverk där många har en profil men här är unga främst passiva (följare). Youtube har flest ”följare” och Twitter ”delare”  men det är också värd att notera att fortfarande är det fler, till och med bland 16–19-åringarna, som använder LinkedIn (följare) än Periscope.

Slut på korsande automatiseringar: Olika sociala medier används för olika syften

Snapchat är det självklara verktyget för att kommunicera med vänner. Instagram används mer för det personliga varumärket – för att uttrycka vem man är – och hänga med i vad som händer i både det privata nätverket eller i kändisvärlden.

LinkedIn har en liknande funktion, fast översatt till den professionella sfären. Det är en kanal där du visar upp dig och får nyttig information. Likt Instagram är det alltså ”socialt” på ett helt annat sätt än Snapchat – mindre ärligt och nära och mer beräknat och nyttomaximerande.

När det kommer till Periscope och Youtube är den främsta anledningen att fördriva tiden. För Facebook och Twitter ger man istället anledningen att man vill hänga med i vad som händer.

Varumärken på sociala medier

Det finns en relativt stor acceptans bland unga för att följa och interagera (t.ex. att dela information, like:a, kommentera, recensera eller rekommendera) med företag och varumärken på sociala medier.

Ju äldre de svarande är desto mer skeptiska är de till att engagera sig. Dubbelt så många 50 plussare som 16–29-åringar uppger att de alltid undviker interaktion med företag på sociala medier. Vad är då nyckeln till att millennials och yngre ska engagera sig?

Som ofta när det gäller den här målgruppen: humor. Om ett företags uppdatering är tillräckligt rolig kan hela åtta av tio unga tänka sig att like:a den.

Reklam på sociala medier

Äldre generationer anser att det stör upplevelsen mer än yngre. För unga spelar däremot roll var reklamen visas. Mest störda blir unga av reklam på Youtube. Youtube är som sagt en kanal som de flesta använder för att fördriva tid och bli inspirerade. De vill ha roligt och bli underhållna, och reklamen upplevs som ett irriterande avbrott i den upplevelsen.

Även på Instagram och Snapchat – där man tillbringar tid för att kommunicera med sina vänner – stör sig många på reklam. Man upplever det som att varumärken inkräktar i en privat zon, trots att man förstår att det är kommersiella nätverk.

Den sajt där reklamen upplevs minst störande, förutom Pinterest som ju ännu inte har en utvecklad annonsmodell mot svenska användare, är LinkedIn.

Ladda hem Ungdomsfokus 2016  och se Dagensanalys egen intervjuer med gymnasieelever om deras medievanor.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Matematiker hävdar att de kan räkna fram lottoresultat