Keymetrics

20 procents ökning i digital reklam under första kvartalet 2016

De digitala medierna går kraftigt framåt, investeringarna ökade med knappt 20 procent under det första kvartalet relativt jämfört med fjolåret. Totalt omsatte digital reklam 3,5 miljarder kronor i det första kvartalet 2016. Den digitala tillväxten drivs framförallt på av mobil, video och sök.

Displayannonsering på desktopenheter minskade något, vilket beror på en förflyttning till mobila enheter samt starka jämförelsetal.

IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under det första kvartalet 2016. 2015 blev ett rekordår och medieinvesteringarna fortsätter att visa en stark positiv tillväxt under 2016.

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 7,9 miljarder kronor, en ökning med drygt 4 procent jämfört med det första kvartalet 2015.

Tack vare en mycket stark utveckling i förra årets sista kvartal nådde den svenska reklammarknaden ett nytt all-time-high under 2015. Omsättningen uppgick till 32,9 miljarder kr, därmed lyckades marknaden äntligen omsätta mer än rekordåret 2008, då omsättningen uppgick till drygt 32,8 miljarder kr.

Den starka utvecklingen har fortsatt i det första kvartalet 2016 då investeringen ökat med 4,4 procent gentemot motsvarande kvartal föregående år. Därmed uppgick reklamomsättningen till drygt 7,9 miljarder kr.

 

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
hand som visar en graf som stiger
SEO-strategier som ger resultat