Keymetrics

Nope, du får inte publicera bilder på offentlig konst utan tillåtelse

Dagensanalys.se publicerade i fjol en serie intervjuer med advokaten Åsa Persson från Magnusson Advokatbyrå som är expert på områden som upphovsrätt inom digitala och sociala medier. Här är ytterligare en viktig pusselbit som handlar om publicering av offentlig konst på nätet.

Läs också:Det här gäller när du vill fotografera och publicera bilder och Bilddelning och bildpublicering på sociala medier

I intervjuerna nämndes bland annat rätten om att få publicera fotografier på offentliga konstverk. Här är svaret: ”Det är ett upphovsrättsbrott att publicera bilder på offentlig konst på nätet, utan att be upphovsmannen om tillåtelse”. Detta beslut togs den 4 april 2016 (igår) av Högsta domstolen som avgjorde en tvist som berörde internetbilder av konstverk mellan Wikimedia och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS).

Wikimedia Sverige är en ideell förening som bland annat driver en webbplats och en databas som innehåller bilder av konstverk placerade på allmän plats. Databasen är fritt tillgänglig för allmänheten utan kostnad. Det är också allmänheten som förser databasen med bilderna genom att ladda upp sina fotografier där. Syftet är att tillhandahålla en öppen databas av offentlig konst i Sverige som kan användas av allmänheten, utbildningsväsendet och turistnäringen.

Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) är den organisation i Sverige som på bildkonstens område företräder upphovsmännen samt inkasserar och fördelar ersättningar från avtalslicenser.

Wikimedia Sverige stämdes 2013 av BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) för sajten Offentligkonst.se – en sajt där man kan ladda upp egna bilder av offentlig konst så att andra lätt kan hitta den.

”Högsta domstolen har i dag tagit ställning i en rättslig fråga som har aktualiserats i en tvist mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS), som företräder skulptörer och andra upphovsmän till konstverk. Domstolen fastslår att Wikimedia inte – på det sätt som gäller vid fotografering – har rätt att via internet överföra bilder av konstverk på allmän plats utan tillstånd från upphovsmännen”.

Läs mer: Högsta domstolen avgör tvist om internetbilder av konstverk

Högsta domstolen skriver att det är tillåtet att fota offentlig konst och sprida icke-digitala bilder i begränsad omfattning, men att det inte betyder att det är fritt fram att ladda upp dem på nätet även i icke kommersiell syftet.

Anna Troberg, verksamhetschef för Wikimedia Sverige säger i ett pressmedelande: ”Det är mycket tråkigt att Högsta domstolen väljer att gå på BUS linje och krymper det offentliga rummet. Högsta domstolens beslut visar att vi har en upphovsrättslag som släpar efter och står rådvill inför den digitala verklighet som alla i dag lever i”.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Ted går till Bauer Media Audio