Keymetrics

Bilder på offentlig konst – del 2

Den 4 april 2016 offentliggjorde Högsta domstolen beslutet angående tvist om internetbilder av konstverk. Här redogör vi hur detta drastiska beslut påverkar dig både privat och på jobbet.

Läs mer: Nope, du får inte publicera bilder på offentlig konst utan tillåtelse

Upphovsrättslagen infördes 1960 och omfattade både tidningspubliceringar och vykort som godtagbara inskränkningar i upphovsrätten. Men distributionen av bilderna har ändrats drastiskt sedan dess och beslutet från 4 april väckte stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands.

Läs mer: Sweden’s got a crazy new photo-sharing law that it can’t possibly enforce

Dagensanalys.se träffade på MEG 16 Åsa Persson och Dag Wetterberg från Magnusson Advokatbyrå och passade på att ställa några förtydligande frågor angående beslutet från HD.

Magnusson advokatbyraBeslutet nämner i domen att man inte har rätt att ladda upp bilder till en databas. Betraktas sociala medier också som en sökbar databas?

Med databas menas en samling av information lagrad för automatisk databehandling. En webbplats betraktas som databas även om det bara finns en webbsida.

Detta innebär att avbildning, i teorin, inte innefattar rätten att ladda upp en bild på sociala medier. Det är en annan sak om det kommer att beivras av rättighetsinnehavarna.

Berör det bara bilder som sprids i kommersiella syften eller samtliga bilder?

Det gäller på kommersiella och icke kommersiella bilder även om vi personligen inte gillar den uppdelningen eftersom den är ganska rättsosäker och flytande.

Skulle det enligt er vara behjälpligt att man ser över avtalen med konstnärer som jobbar på uppdrag av staten?

Det tycker vi är en mycket bra idé. Det är rimligt att konstnärerna får en ersättning när deras verk exponeras i nya sammanhang.

Hur långt har man kommit inom Europa i liknande regleringar?

Länderna i Europa har infört den på lite olika sätt inte minst rörande undantagen. Det som sägs om andra nordiska länder i beslutet från HD är att det kan anmärkas att den svenska regleringen redan i det avseendet att man får avbilda ett konstverk på t.ex. ett vykort och sprida det avviker från vad som gäller i andra nordiska länder.

I andra nordiska länder omfattar nämligen inte inskränkningen i konstnärens ensamrätt (dvs. rätten att avbilda i det här fallet) kommersiellt utnyttjande av avbildningar där konstverk är huvudmotivet.

Borde vi informera utländska turister om regleringen?

Det tycker vi är en mycket intressant och relevant fråga. Saken är bara den att juridiken i teorin och juridiken i den verkliga världen kan tendera att skilja sig i väsentliga avseenden.

Enligt vår mening är det inte någon större risk för en turist som tar en selfie med en vacker staty och lägger ut den eftersom det knappast lär lagföras. Detta innebär samtidigt att beslutet är otillfredsställande ur en praktisk synvinkel eftersom vi egentligen inte vet det slutliga svaret på denna fråga. Den får, vid tillfälle, prövas i praktiken.

Tack Åsa och Dag för att ni tog er tid att dela med er av er kompetens!

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Tips till chefen som jobbar hemifrån