Keymetrics

6 frågeställningar som alla webbprojektledare ska känna till

Oavsett om du jobbar i en mindre eller större organisation, oavsett om du tar hand om administration eller IT samt oavsett om du är Baby Bommer eller Millennial så har du minst en gång varit med om projektet ”ny webb”.

Du som varit med om det mer än en gång vet att en webbprojektledare förväntas vara en allvetande verksamhetsutvecklare och kommunikatör med förmågan att balansera olika interna samt externa faktorer.

Du måste ha sinne för affärer, hög stresströskel, goda ledaregenskaper, vara lätt att samarbeta med och anamma olika generationers sätt att tänka och kommunicera. Nedan finner du sex steg som alla webbprojektledare ska ta hänsyn till i sina projekt:

1. Frågor om Branding

Återspeglas i den nya webben företagets mål, visioner och värderingar? Pratar företagets webb målgruppens språk? Vågade vi ifrågasätta under planeringsmöten givna sanningar och skapade vi utrymme för nytänkande? Skapade vi mer information för den nya webben genom enkätundersökningar via nyhetsbrev eller sociala nätverk? Hur många konkurrenter inom branschen har vi kollat och lärt oss av?

2.  Budget 

Är budgeten tillräcklig för både produktion av plattformen och nytt medieinnehåll (text, video, infograf, animationer m.m)? Har vi skickat förfrågan till flera leverantörer eller valde vi den säkra vägen: Att anlita de man jobbat med hittills eller vänner man har? Planerade vi budget för andra digitala verktyg som vi kommer att behöva koppla till den nya webben? Planerade vi budget för utbildningar? Beräkna att om du har budget på 100 000 så är cirka 50 000 det du borde lägga på själva ramverket och ha kvar budget för innehållproduktion m.m.

3. Tid.

Har vi verkligen koll på semestrar och klämdagar? Är vi realistiska med hur ofta det bestäms avstämningsmöten? Har vi planerat in “den mänskliga faktorn” och har plan B för tidsjusteringar som säkert kommer att ske? Finns några extra starka faktorer som kan påverka lanseringsdatum? Typ produktlansering, mässa eller liknande.

4. Resurser.

Kan vi verkligen fixa allt internt på företaget, exempelvis nytt medieinnehåll eller kompetens inom webbanalys? Tid för att arkivera “gammalt” innehåll? Har de medarbetare som ingår i projektgruppen mandat att frigöra sig från deras ordinarie arbetsuppgifter under projektet?

5. Kommunikation.

På de flesta företag har medarbetare olika grad av digital mognad och olika vanor när det kommer till kommunikation. Är alla bekväma med att använda kanbantavlor? Förlita dig inte på bara e-postflöden. Det är lätt att saker och ting hamnar mellan stolarna. Lägg lite tid på att komma överens och välja hur de interna projektgruppmedlemmar ska kommunicera med projektledaren och leverantörerna.

6. Lansering och efterarbetet.

Har vi bestämt vilka som ska vara med i testpanelen? Finns det även externa resurser i testpanelen? Vilka kanaler ska informeras om lanseringen och hur ska deras åsikter förvaltas?

Så där – den nya webben är lanserad och det roliga har bara börjat! Dags att få igång strategi och fördela ansvar för innehållskalender samt bestämma återkommande möten för justeringar och förbättringar.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
tidning
Krisen i tidningsbranschen har aldrig varit större men ändå koras vinnare