Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Ny bok om digital kommunikation på kommuner och landsting

Svenska myndigheter, kommuner och landsting har börjat ifrågasättas för sin iver att marknadsföra sin verksamhet istället för att satsa på information och medborgardialog. Konsulter och specialister tas in för stora pengar där skattebetalarna står för notan. Kriskommunkation, medieträning och digitala satsningar på besöksnäringen är i och för sig inget konstigt. Så vad är problemet egentligen? (bildkred KPA)

Digitaliseringen har gjort att människor ställer helt andra krav och vill ha snabba svar på sina frågor. Men kritiken handlar om att många kommuner enbart ger en glättig bild av den kommunala verksamheten, ofta kamouflerad som journalistik. Brister i kommunerna möts med tystnad. Journalistens uppgift är kritisk granskning och förmedling av fakta och opinioner, och med neddragningarna och förflyttningen till kommunikatörernas ensidiga marknadsföring riskerar myndigheter och andra publika samhällsinstutitioner att tappa förtroendet, enligt Gunnar Nygren, forskare på Södertörns högskola.

Så varför har kommuner och landsting valt den här vägen?

greyVetenskapsjournalisten Gustav Staf Rydén har skrivit en bok med titeln – ”Älskade hatade kommunikationsavdelning – en handbok i myndighetskommunikation” där han dissekerar det här dilemmat som en del kallar ett demokratiproblem. Boken riktar sig främst till kommunikatörer, journalister och forskare, men även chefer och myndighetspersonal i allmänhet skulle kunna ha nytta av den, säger Gustav i ett Facebookinlägg nyligen. Boken bygger på ett antal intervjuer, och innehåller praktiska råd och inspiration om hur man kan förbättra sin kommunikation och bli mer trovärdig.

Gustav Staf Rydén säger i en intervju med copywriter (bildcred): “Idén till den här boken kom redan 2012 men blev mer än en idé när jag satt som kommunikatör på Riksantikvarieämbetet – en organisationen som ansvarar för att fördela statliga bidrag till länsstyrelserna och driver projekt kring kulturarv och kulturmiljö. Jag skulle kommunicera i ett EU-projekt men jag fick ingen brief på vad de ville att jag skulle kommunicera.”

“Kommunerna har en informationsskyldighet till medborgare och näringsliv, för att de ska veta vilken service de kan få. En stor del av verksamheten handlar också om internkommunikation och stöd till ledare och chefer i deras kommunikation internt och externt. Jag ser det dock inte som ett demokratiproblem, snarare tvärtom. Den enda faran skulle vara om kommunikationsavdelningar ser som sin uppgift att lägga locket på när något blir fel eller kvaliteten har brustit i verksamheten. Men det har jag inte sett så många exempel på. Tvärtom kan bra kommunikationsavdelningar vara en kritisk spejare in till kommunledning och verksamhetschefer.”

Mer info om boken finns här.

Annika Englund

Writer, Digital Analyst

Mobile Institute

Arbetat i Sverige, New York & Silicon Valley med tillväxtstrategier och tech start-ups. Är engagerad i öppen innovation, digital marknadsföring och jämställd teknikutveckling.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>