Keymetrics

Digitala medier förväntas stå för 45 procent av reklaminvesteringarna i Sverige i år

IRM att skruvar upp prognosen för på 2016 rejält. Totalt förväntas medieinvesteringarna omsätta knappt 34, 3 miljarder kronor under 2016, vilket motsvarar en ökning med 4, 2 procent jämfört med 2015.

Jämfört med den prognos som IRM presenterade i december förra året har därmed förväntningarna skruvats upp med en dryg procentenhet.

I det fjärde kvartalet 2015 så växte medieinvesteringarna med 6,7 procent relativt motsvarande kvartal 2014. Det innebar att medieinvesteringarna kunde notera ett nytt all-time-high under 2015, den tidigare toppnoteringen var från 2008.

Det är ett blandat utfall för olika medier, då marknaden fortsatt präglas av det digitala skiftet. Digitala medier, som under 2016 förväntas stå för 45 procent av medieinvesteringarna, beräknas få en tillväxt på nära 18 procent relativt föregående år. Samtidigt är det fortsatt tufft för tryckta medier, där flera kategorier fortsatt förväntas redovisa tvåsiffriga tapp i förhållande till 2015-års nivåer.

– Det fjärde kvartalet 2015 var överraskande starkt, inte bara vad gäller medieinvesteringar utan också vad gäller den svenska ekonomin, kommenterar Madeleine Thor, VD på IRM. Och nu är signalerna på marknaden att även 2016 börjat starkt, det gör att vi har skruvat upp förväntningarna på året.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!