Keymetrics

Webbanalysdagen 2016 – fullt med information för att nå slutkonsumenter, men B2B-perspektivet saknades

För tredje året i rad anordnade Talentum Events Webbanalysdagen, ett Dagens Media-event dedikerat åt hur företag och organisationer arbetar med analys av data för webben. Med åtta olika talare, samt två tillfällen för åhörarna att dela erfarenheter med varandra, var det minst sagt en fullpackad dag. Ämnena berörde såväl övergripande trender och framtidsvisioner som praktiskt användande av kunddata och strategier för webbkampanjer. Huvudsakligen berättade talarna utifrån egna erfarenheter, vilket gav en tydlig verklighetsanknytning men samtidigt innebar att deras kunskaper kan bli svårare att generalisera till andra företag och branscher.

Talarna var huvudsakligen representanter från B2C företag där kontakten med kunder blivit annorlunda i och med ändrade digitala vanor. Företag måste på ett annat sätt finnas på internet och sociala medier, och dessutom rikta sina budskap för att matcha olika behov och önskemål hos sina kunder. Enligt Hans Edlund på Polarn o. Pyret kan kunden grovt delas in i fyra olika faser som alla behöver få olika typer av budskap.

  1. Se-fasen när kunden får se företagets namn och utbud i ett sammanhang som kunden generellt tycker om.
  2. Tänk-fasen när kunden inser att den har ett behov och medvetet börjar söka information
  3. Gör-fasen när kunden aktivt söker upp varan/företaget och genomför sitt köp
  4. Bry sig-fasen kommer efter köpet när kunden vill ha bekräftelse på att den gjort rätt val och gärna kan få ett mervärde från sitt köp.

Läs även: Ständigt uppkopplade konsumenter i TNS/Sifos globala undersökning

 

Fredric Ollerstam från Svenska webbredaktörerna tog oss med på en historisk resa, där Efterfrågan, Utbud och Tillgänglighet var centrala delar. Även om en vara eller tjänst är efterfrågad och går att producera i tillräcklig mängd måste den vara tillgänglig för köparen. När utvecklingen raskt går framåt och kunderna använder fler medier för att konsumera behöver företag se över hur tillgängliga deras varor och tjänster är. Finns de på den plats där kunden finns, och är det tillräckligt intressant för att kunden ska ta in det?

Att ha rätt information om sina kunder och prospekts är därför viktigare idag än någonsin. Det var något som Gordon Savage från Innometrics, tillsammans med Johan Sigg från Tele2 gjorde deltagarna mycket medvetna om. Om du vet vilka olika kundtyper du har, och vad de är intresserade av, blir det lättare att nå dem på rätt plats, i rätt tid med rätt budskap. Att samla in data är visserligen första steget, men att sedan bearbeta och framför allt agera på informationen är nyckeln menar de.

Överlag kan sägas att framtagningen av en kampanj idag ser mycket annorlunda ut mot för några år sedan. Sandra Yxne på OKQ8 beskrev hur omfattande processen att ta fram en kampanj idag är. Idag testas såväl kanaler för kampanjen som vilka landningssidor och ordval som ger bäst resultat. När väl kampanjen skickas ut har den redan testats igenom av flera hundra personer för att optimera utfallet. Hur man går till väga för att testa en kampanj var något som Marianne Stjernvall från iProspect berättade mer om i detalj. Med utgångspunkt i fem psykologiska teorier beskrev hon hur en kampanj kan göras mer framgångsrik.

Marcus Österberg från Västra Götalandsregionen gjorde åhörarna medvetna om att det inte bara är kanaler och placering av knappar som är viktiga för en kampanj. Prestandan har i flera studier visat sig vara oerhört viktig, där en laddtid på mer än 1 sek för en sida gör att läsaren börjar tänka på annat. Tar det mer än 10 sek att ladda en sida är personen dessutom benägen att göra något annat. Att se över sin webbplats laddtider blir därför mer och mer viktigt, i synnerhet när allt fler använder mobila enheter. En uppkoppling genom mobilnätet är i de flesta fall avsevärt mycket långsammare än de uppkopplingar datorer har.

Vi fick även höra från två nyhetsmedier, Peter Mackhé från Dagensanalys.se och Josefina Rickardt från Expressen. Där den ena har en lång historia av att producera nyheter i analogt format, har resan mot att bli en av Sveriges största digitala nyhetssajter varit omfattande. Den andre är en uppstickare som med bara två år på nacken har lyckats bli en uppskattad expert på digital marknadsföring. Deras resor är trots deras olikheter på flera sätt lika: Det har varit hårt jobb, mycket passion och en vision om att nå ut till läsare med ett budskap som är relevant och intressant. Att låta flera personer vara med i processen, våga testa nya saker och samtidigt hålla processerna enkla och lättförståeliga har varit genomgående teman i bådas utveckling.

Avslutningsvis kan sägas att mycket fokus låg på hur ett företag ska göra för att nå sina slutkonsumenter. Att data behöver samlas in och analyseras har länge varit ett välkänt faktum, därför var det tacksamt att få lite mer handfasta tips på hur detta kan gå till, utan att bli allt för tekniskt. Däremot saknades perspektivet B2B och hur ett företag kan agera för att bli en thought leader inom sitt segment. Ett företag genomför sina köp baserat på andra parametrar än slutkonsumenter och att diskutera närvaro på sociala medier och riktade annonskampanjer blir därför svårt att överföra till B2B. Förhoppningsvis kan det bli fokus för kommande webbanalysdagar, då konsumtionen av varor och tjänster via nätet ökar även på företagssidan.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Våra tips till sökvänliga Youtube-klipp