Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Hälften av Sveriges företag ökar sin budget på Facebook

Under början av januari frågade Ingager över 320 svenska företag och organisationer om deras syn på Facebookmarknadsföring inför det kommande året, 53 procent av Sveriges företag avser att öka sin Facebookbudget under 2016.

Respondenterna verkar i olika typer av företag med varierande omsättning, kunder och erfarenhet av sociala medier och ger därmed en god indikation på inställningen till sociala medier.

”Den samlade bilden inför 2016 är tydlig. En stor majoritet av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda med resultaten som kommer från Facebookmarknadsföring. Som ett resultat av detta kommer svenska företag investera mer pengar i Facebookmarknadsföring än tidigare år”

Facebook-barometern

Vi kan även se en betydande ökning i andelen företag som anser sig vara väldigt aktiva på Facebook. Den stora utmaningen som gå att utläsa gäller målsättning med företagens Facebookmarknadsföring där det framgår att en viss del av företagen sätter mål baserat på historiska förutsättningar på plattformen. Facebookbarmotern 2016 visar intressanta insikter gällande bland annat:

Företagens målsättning

30 procent av företagen har som huvudsakliga mål att driva försäljning, en ökning från 2015. Sociala kanaler ses idag som ett reellt verktyg att driva försäljning

33 procent av företagen vill primärt skapa räckvidd på Facebook. Kan ses som ett resultat av att många företag fortsatt använder sociala medier som virala räckviddskanaler

Minskning av intresset för att driva interaktion från användare jämfört med tidigare år. Kan tolkas som ett resultat av att företag i större utsträckning använder Facebook för mer företagsspecifika målsättningar eller syften.

Företagens budget för Facebook

53 procent av de tillfrågade företagen planerar att öka sin budget för Facebook 2016. En ökning med över 23 procent jämfört 2015. Indikerar att svenska företag tror på Facebook som kanal

Företagens övriga sociala medier

31 procent är även aktiva på Instagram, en ökning jämfört med 2015

Twitter + Linkedin tappar något i intresse. Kan vara ett tecken på ökat fokus på resultat
Företagens närvaro på Facebook

27 procent av företagen säger sig vara ”mycket aktiva” med sitt företags närvaro på Facebook. En ökning med 93 procent jämfört med 2015

Företagens inställning till Facebook

74 procent av företagen är positiva alternativt väldigt positiva till Facebook som kanal. Andelen som är väldigt positiva ökade med 32 procent jämfört med föregående år

Facebook är idag ett av Sverige absolut största medier och andelen svenskar som använder plattformen fortsätter att öka för varje år. Mer budget till Facebook

Smartphones har blivit en allt större källa till trafik och Facebook är sedan 2014 en uttalat ”Mobile First” plattform.

Totalt har Sverige 5,2 miljoner aktiva Facebookanvändare som i genomsnitt använder plattformen 14 gånger per dag.

Ladda ner hela resultatet av undersökningen här

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Läs mer om

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>