Keymetrics

2017 kommer hälften av alla reklaminvesteringar vara digitala

IRM har släppt sin senaste prognos för 2016 och utvecklingen mot digital marknadsföring fortsätter i rasande takt. Printmediernas nedgång är påtaglig medan digitala kanaler fortsätter växa med tvåsiffriga tal.

Morgonpressen som för några år var det största enskilda mediet är desarmerat, de beräknas bara omsätta 3, 8 miljarder kronor 2016 medan Internet som är nya kungen på tronen beräknas omsätta 14, 7 miljarder kronor.

Frågan är om mobilreklamen kommer att passera morgonpressen 2016? Enligt prognosen kommer tillväxten i mobilreklam inte växa i samma takt. Jag tror dock att mobilinvesteringarna fortsätter i samma takt och passerar morgonpressen 2016. Vi får se vem som har rätt när 2016 års reklaminvesteringar skall räknas ihop IRM eller @mackhe.

En annan intressant analys är om man extrapolerar siffrorna och gör en egen analys för 2017 kommer internet stå för över hälften av alla reklaminvesteringar 2017!

IRM: Prognosen höjs för 2015-2016

IRM har reviderat upp prognosen för 2015 från +1,6 procent till +1,8 procent.

Totala reklaminvesteringarna i svensk media väntas uppgå till 32,5 miljarder kr.

Det fjärde kvartalet förväntas blir årets starkaste kvartal, dels på grund av en generellt uppåtgående tillväxttrend men även på grund av relativt svaga jämförelsetal i Q4 2014.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Så här påverkas annonsinvesteringarna