Keymetrics

#SIME15: Hi I’m Pixie, I’m from London and I am 29 years old.

Efter Singularity University’s Salim Ismail  och Shibsted’s Raoul Grünthal som pratat om framtidens teknik byter Pixie Sartang helt ämne och pratar om ”humans”, om hur vi bör förhålla oss till ny teknik om vi som företag ska lyckas med våra varumärken.

Pixie Sartang jobbar på digitalbyrån Sitrus i London. Hon inleder med, ”idag har vi big data. Jag kan ta reda på vad som helst om dig utan att du vet om det. Vi kan inte längre kontrollera det som sägs om oss.” Hon berättar om hur vi som människor förändrats på grund av tekniken, bland annat genom en jämförelse med hur lång tid vi orkar hålla vår uppmärksamhet på exempelvis en nyhet. 2012 var det 12 sekunder, 2008 8 sekunder och nu är vi nere på 3 sekunder. Tekniken har utvecklats så snabbt att vi människor inte hunnit med, men att fler och fler börjar få upp ögonen för fenomenet. Hon menar att HUMAN håller på att bli 2015 års ”business buzzword”.

Hur ska vi då sköta om de relationer vi skapar? Här, idag när vi träffats och när vi agerar som företag. När vi frångår det viktiga kroppsspråket som betyder så mycket i vår kommunikation. När vi pratar i digitala kanaler blir det än mer viktigt att fundera på hur vi interagerar. De flesta varumärken vill nå kunder i alla åldrar och med olika intressen, men hur går det när olika generationer ska hitta varandra? Nu gäller det att tänka till ordentligt. Vi använder olika plattformar, kanaler, olika ”keywords” beroende på vår ålder. Vi som inte är ”millenials” är inte helt med på tåget när det gäller att nå de yngre generationerna. Pixie Sartang säger till exempel att ”de äldre” oftast hoppar på en trend när den är på väg ner. Man är helt enkelt inte tillräckligt lyhörd för hur det går till, på riktigt.

Vi måste verkligen tänka igenom hur vi agerar online. Det vanligaste är att vi delar med oss av bra, roliga, trevliga saker – passionerat. Vi vill dela med oss vår perfekta version av oss själva i sociala media. Men när vi går in i den fysiska världen blir vi ”som vanligt”, traditionella, arroganta och fiskande efter klicks. Men internet är större än folk vet och tror. Det går att ta reda på den sanna personen och man måsta vara sann i alla sammanhang om man vill skata relationer. Det påverkar i allra högsta grad våra ”brands”. Användarna är smarta nog att se igenom de budskap som inte är sanna.

Pixie Sartang pratar om varumärken som relationer. Man kan inte gilla ett varumärke som inte är ”mänskligt” eller på något sätt är personligt. Hon tar Adidas som exempel som lyckas med att bygga relationer med sina kunder. De använder riktiga människor och interagerar med sina kunder och fans. I sin storytelling använder de människors upplevelser och berättelser och återberättar sen dem.

Pixie Sartang avslutar med att säga att de du vill kommunicera med är inte bara siffror, data – de är du. Ha alltid det perspektivet.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Mest ogillat 2019