Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Morgonpressen i kris: ”Annonsintäkter i print rasade med 14,8 procent under Q3”

Morgonpressens huvudsakliga reklamintäkter är fortfarande printannonserna, samtidigt som de har tappat 13,4 procent av printintäkterna under Q1 till Q3 har deras digitala intäkter bara ökat med 8,7 procent Q1 till Q3. Enligt senaste rapporterna från IRM och TU.

Nu skall man inte stirra sig blind på procentuella upp- eller nedgångar, men man måste se vilka volymer man omsätter för att kunna sätta det procentuella fallet i printannonseringen i ett perspektiv mot den procentuella uppgången i digitala annonsintäkter.

Morgonpressens tapp på 13,4 procent Q1 till Q3 innebär att man har förlorat drygt 5oo miljoner kronor jämfört mot föregående år. Det är i princip lika mycket som de digitala annonsintäkterna ackumulerat för Q1 till Q3 totalt sett.

Detta innebär att man skulle behöva öka de digitala annonsintäkterna med runt 100 procent för att möta en nedgång på 10-15 procent i printannonsering.

Det här är bara matte, siffrorna ligger framför er nedan från IRM och TU…

Därför har jag följande två rekommendationer för att lösa problemet

  1. Satsa ännu hårdare på att bibehålla räckvidd för att kunna bevara ett tillräckligt stort printlager av annonser för att kunna upprätthålla printannonsintäkterna så länge som det bara är möjligt
  2. Försök inte digitalisera printaffären, bygg nya digitala utmanare som kan generera bättre annonslösningar och större digitala intäkter. Man måste framförallt knäcka koden med att få bra betalt för mobilannonseringen

Morgonpress print IRM

Morgonpress digitalt TU

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>