Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Mobilreklamen rusar – Printreklamen rasar

IRM har släppt sin Q3 rapport för 2015. Det är dystra siffror för alla som arbetar med printreklam, men mobilreklamen fortsätter sin starka tillväxt. Pengarna följer helt enkelt användarna.

IRM Q3

Här är kommentarer från IRM

Det tredje kvartalet 2014 visade årets bästa tillväxt. Ökningen uppgick till 3 procent relativt samma kvartal föregående år och en viktig förklaring var riksdagsvalet som bidrog till ökande  intäkter för flera medier. Det är alltså starka jämförelsetal från 2014 som möter oss när vi nu  summerar det tredje kvartalet 2015. Men trots starka jämförelsetal så lyckas mediemarknaden lämna ett positivt besked och tillväxten är 1,7 procent, relativt det tredje kvartalet 2014.

Den fina utvecklingen förklaras av en fortsatt mycket stark utveckling för digitala medier. Under det tredje kvartalet är den digitala tillväxten över 20 procent. Inte sedan 2008 har de digitala medierna visat en så snabb tillväxttakt. Eftersom marknaden nu är mer än fördubblad så är dagens tillväxt än mer av en prestation.

 – De digitala medierna går från ett styrkebesked till nästa, kommenterar Madeleine Thor,  VD på IRM. Förklaringen är den konstanta innovation som vi sett inom den här delen av  branschen. Nu är det mobilmarknadsföringen, webb-TV samt sökordsmarknadsföringen  som drar och som hjälper marknaden att nå nya höjder.  En nyhet som IRM presenterar under det tredje kvartalet är en utbrytning av mobil display. Det är ungefär en tredjedel av mobilmarknadsföringen som tillfaller mobil display.

 – Vi är glada att vi nu kan förse marknaden med mer detaljerad information kring  utvecklingen för de digitala medierna. Det är vår ambition att framöver arbeta med fler  digitala nedbrytningar för att kunna erbjuda ännu mer nytta.

Länk till resultat

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Läs mer om

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>