Keymetrics

E- handel: Det här ska du tänka på när din lokala verksamhet blir global

Årets julhandel på nätet väntas slå nytt rekord. Under månaderna november och december beräknas den svenska näthandeln omsätta hela 34 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med fem procent från föregående år.

Läs mer: Julhandeln på nätet slår nytt rekord – når sin peak den 7 december

Glädjande besked som säkert väcker en längtan hos många e-handlare att växa från lokal till global verksamhet. Vilka juridiska frågeställningar ska du kunna hantera när du gör den förändringen?

Sofia GunnarssonJag har vänt mig till juristen Sofia Gunnarsson från juristbyrån Sharp Cookie Advisors för att få svar på våra frågor.

Sofia är en erfaren affärsjurist inom internetjuridik och startupjuridik. Sofia står även bakom bloggen Juridiskvägledning.se dit dagens tillväxtbolag vänder sig för vägledning och tips på hur de kan hantera juridiska frågor som är kritiska för sin tillväxt.

Hej Sofia och tack för att du vill svara på några frågor. Vilka lagar och regler borde jag tänka på när jag utvecklar min e-handelsbutik till en global verksamhet?

För det första – grattis till alla ni som står inför denna uppgift! Med rätt strategi är det ett riktigt effektivt sätt att sprida sina produkter eller tjänster. E-handel använder en kombination av internet-teknik, mobil handel, elektroniska betallösningar, escrowingtjänster, elektroniskt datautbyte, supply chain management, lagerstyrningssystem, internetmarknadsföring, system för datainsamling och innovativa affärssystem.

De juridiska frågor som blir centrala för e-handel rör framför allt marknadsföring, dataöverföring, informationslämnande under köpprocessen, integritetsskydd för personuppgifter (t.ex. kunders inloggningsuppgifter) och analys över kundbeteende på webbplatsen och kredituppgifter.

Den avgörande lagen i Sverige är idag Personuppgiftslagen och Marknadsföringslagen, men även kompletterande speciallagstiftning är central, t. ex. kreditlagstiftning, e-handelslagen och distansavtalslagen. Inom EU bedrivs just nu arbetet med att ta fram en ny dataskyddsförordning som kommer revolutionera och förtydliga den digitala personuppgiftshanteringen. Framöver kommer det därmed (förhoppningsvis!) bli tydligare hur digital integritet regleras inom hela EU.

Checklistor för e-handlare som satsar på global verksamhet toppar med begrepp som ”territorialitetsprincip”. Kan du förklara vad territorialitetsprincipen betyder?

Territorialitetsprincipen betyder att ett företag som bedriver e-handel riktat mot t.ex. den tyska marknaden måste följa tysk lagstiftning i den mån lagen är tvingande, oavsett att företaget är etablerat i Sverige. Att anpassa sin affärsmodell och centrala avtal såsom användarvillkor och personuppgiftspolicy för användning på en lokal marknad kallas för ”lokalisering” och är ett inslag i en expansion. De juridiska frågor som jag som rådgivare återkommande uppmärksammar är t.ex. hur tvingande regleringar i lokal marknadsrätt, konsumentlagstiftning, konkurrensrätt och personuppgiftslagstiftning påverkar min kunds tjänst/erbjudande.

Till vilken lag ska man vända sig när man har en etablerad e-handelsplats med globala distributionskanaler och logistiklösningar?

Jo, även detta blir en fråga för nationell lagstiftning, men tittar vi på svenska marknaden så ser vi att man ofta anses omfattas av svensk lag bara genom att man agerar för att främja försäljning på den svenska marknaden. Då kickar nämligen svensk marknadsföringslagstiftning in och kräver att marknadsföring sker i enlighet med god marknadsföringssed. Andra nationella lagar blir aktuella när man gör det möjligt att genomföra köp, t.ex. genom att man marknadsför sig på ett språk som förstås av stor andel av befolkningen i landet eller om man erbjuder handel i nationell valuta.

Tack för din tid Sofia och hoppas att fler i världen snart kan julfynda hos svenska e-handlare!

Denna artikel ingår i serien Internetjuridik

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Varannan som klickat på annonserna i App Store installerar appen