Keymetrics

7 heta strategitips till Marketing Automation

Marketing Automation är en av de hetaste trenderna inom marknadsföring just nu. Att kunna automatisera sina processer för att vara mer relevant, för att kunna öka försäljningen och att aldrig missa ett utskick är drömmen för alla marknadsförare. Men hur gör man för att lyckas med Marketing Automation?

Här är sju heta tips hur du lyckas med Marketing Automation

1. Sätt en strategi först: Marketing Automation kan inte hjälpa dig med din strategi, du måste sätta din strategi innan du kan automatisera den. Verktyg för Marketing Automation hjälper dig att automatisera en strategi. Det första steget innan man väljer verktyg och leverantör är att dokumentera sin marknadsstrategi så att man kan se vilka aktörer på marknaden bäst lämpar sig till behoven som man har. Se först och främst till att du förstår alla alternativ på marknaden innan du skapar din Marketing Automation strategi.

2. Inkommande eller utåtriktad marknadsföring: Utåtriktade marknadsföringsstrategier tenderar att fokusera på att skicka ut erbjudanden eller information till potentiella kunder genom telemarketing, direktreklam, e-post, annonsering eller andra reklamkampanjer. Inkommande marknadsföringsstrategier är oftast fokuserade på att få kunderna att hitta dig via sök, rekommendationer, tillbakalänkar, sociala medier och så vidare. Sätt strategier och tydliga mål för både utåtriktad och inkommande kommunikation och samordna dessa så att ni utvinner full effekt av utåtriktade aktiviteter via de inkommande kanalerna.

3. Storlek på företag och databas till kunder: Mindre företag skall satsa på verktyg som är lätta att lära sig och hanterar en mängd olika funktioner. Större företag har ofta en mer komplex affär som kräver en mer komplex lösning med många olika integrationer, som i sin tur brukar ta längre tid att integrera i verksamheten och kräver mer utbildning. Dessutom tenderar större företag att jobba mer i silos där många olika avdelningar bearbetar samma kundsegment ibland helt olika och man har ofta en historik där de olika avdelningarna arbetar i olika verktyg. Ett första steg är att samordna så att man arbetar med samma verktyg i ett första skede, för att i steg två kunna automatisera.

4. Arbetar man i B2B eller B2C eller kanske båda: Kraven för B2B vs B2C företag varierar stort då det handlar om privatpersoner eller företagsbefattningar. Köpbeteendet skiljer sig stort mellan privatkonsumtion och företagsköp. Så första steget är att se över vilka typer av kunder man har och vilka man vill ha i framtiden. Strategier tenderar att vara väldigt olika, så krav på Marketing Automation är väsensskild. Olika säljcykler, emotionellt vs rationellt inköpsbeteende, antal personer i beslutsprocessen och databasens storlek – allt detta påverkar vilket Marketing Automation system som bäst passar din strategi.

5. Integrationer och system: Det är viktigt att man har koll på integrationsmöjligheterna mellan olika system då man skall integrera nya system med befintliga. Det gäller att veta vilka som passar bäst med varandra och med vilken leverantör som man kan utvinna mest fördelar. Det är många datapunkter och system som skall kopplas ihop för att kunna automatisera en marknadsföringsprocess, därför är det oerhört viktigt att man har inventerat befintliga system och behov innan man upphandlar nya system.

6. Prioriteringar om vart man kan få störst effekt: Även om de flesta håller med om att modern marknadsföring inte längre är en enkel tratt då kanalerna är oändligt många. Men för att kunnat förstå kraven på Marketing Automation finns det några enkla steg att börja med. Ett bra första steg är att se till att folk hittar ditt företag och dina produkter och tjänster. Det innebär helt enkelt att se till att er webbplats är optimerad för sökmotorerna, vilket gör ert innehåll tillgängligt på webben, och se till att etablera och upprätthålla en social närvaro. Även om många verktyg för Marketing Automation kan hantera detta måste man först och främst se till att man har optimerat innan man börjar automatisera. Se till att ha ordning på Social Media Management, PR och Web Analytics. När du har etablerat en digital närvaro, har du ofta skapat flera ingångar där kunderna hittar och kontaktar dig så att du inte behöver skicka ut så mycket information via e-post, DR eller andra utåtriktade kanaler.

De flesta marknadsföring automationssystem utgår från Analytics för att hjälpa dig att optimera din marknadsföringsprocess. Så se till att börja med att arbeta analysdrivet om du vill automatisera din marknadsföring då analys kommer att vara grunden till din Marketing Automation.

7. Marknadsföringskanaler: De flesta verktyg för Marketing Automation fokuserar på fyra kanaler:
• Web: där man hanterar och analyserar innehållet på sin webbplats eller externa webbplatser för att optimera sökningen
• E-post: skicka e-post för att generera leads och vårda befintliga kunder, allt baserat på analys i grunden
• Social: hantera din sociala närvaro i flera sociala mediekanaler, inklusive sociala analyser, övervakning social aktivitet för ditt varumärke och dina konkurrenters varumärken, samt hantera innehållet i alla de sociala medierna
• Mobil: marknadsföring via mobil och SMS

Sju heta skäl varför du skall börja med Marketing Automation

1. Mät dina kampanjer för att optimera, motivera och prioritera
2. Reducera tiden att administrera marknadsföringen och se till att allt blir gjort
3. Öka avslut genom att kommunicera med aktuell och relevant information
4. Kommunikation som hänger ihop mellan kampanjer och kanaler
5. Korta ned dina säljcykler med snabbare svarstider
6. Specialanpassad marknadsföring till varje kunds behov
7. Schemalagda och automatiserade aktiviteter utan manuellt arbete

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!