Keymetrics
Foto: Shutterstock

Empati och Sympati – liten skillnad med stor effekt

Det finns idag mycket forskning som visar på vikten av att vara empatisk, både som medmänniska och som chef. När arbetsklimatet blir tuffare är det sammanhållningen och empatin mellan kollegor och samarbetspartners som gör att vi orkar jobba vidare. Vissa menar dock att man inte får vara för empatisk, för då blir det för jobbigt för en själv. Men då har man blandat ihop begreppen Empati och Sympati.

Empati handlar om att kunna sätta sig in i en annan människas tankar och känslor och ha medkänsla. Daniel Goleman gjorde i sitt besök hos Skavlan i fredags (se hela programmet här) följande distinktion:

Kognitiv Empati: Jag förstår vad du tänker. Detta är viktigt för att kunna följa en annan persons tankebanor och komma till en samsyn i olika frågor.

Emotionell Empati: Jag förstår vad du känner, jag hade nog känt likadant om jag var i din situation.

Medkänsla: Jag kan sätta mig i dina skor och förstå din upplevelse, och jag vill hjälpa dig om det är möjligt. Medkänslan är alltså en del av empatin som går längre i att vi vill andra väl.

Mot bakgrund av detta är det lätt att förstå varför Empati och Sympati ofta blandas ihop. Det som är den avgörande skillnaden är förmågan att hålla en annan persons upplevelse skild från sin egen. Där empati ger dig möjlighet att förstå hur en annan person tänker och känner, gör Sympati att du tänker och känner samma sak. Det är när du låter dig själv påverkas i den grad att du också genomlever samma sak som den andre som du upplever Sympati.

Läs också: Empati och Sympati – att hantera starka känslor

En klassisk sympatisituation är att en person i din närhet är ledsen, och på grund av det blir du också ledsen. Att sätta sig och gråta tillsammans kan visserligen upplevas som befriande, men problemet kvarstår sannolikt. Du har gått in i den andres situation och är lika oförmögen att göra något som personen själv.

Skulle det hela vara en situation där du känner empati hade det sett ut som följande: En person i din närhet är ledsen, du tar reda på vad som orsakat att personen är ledsen. Du bekräftar att personens känslor är adekvata (jag hade också varit ledsen i din situation) och tar sedan itu med att försöka hjälpa personen ur sin situation. Hjälpen kan komma i form av att ge nya perspektiv, att handfast hjälpa till med något, eller att bara finnas där en stund. Oavsett vad så är inte du handlingsförlamad eller oförmögen att hjälpa till bra för att den andre är ledsen.

Givetvis kan vi alla bli ledsna när någon annan far illa. Men det är vår förmåga att skilja den andres upplevelse från vår egen som gör oss förmögna att hjälpa personen. Det finns så klart situationer där vi heller inte kan hjälpa till, och det kan göra oss ledsna. Men vår upplevelse är då en annan, och vi är inte handlingsförlamade av våra sympatikänslor utan av andra omständigheter.

Du behöver kunna sätta dig in i vad en annan person upplever för att kunna hjälpa personen vidare. Det är därför empati är den faktor som har störst inverkan på personalomsättningen.

Läs även: Om chefen förstår dig stannar du längre

Att vara empatisk handlar helt enkelt om att göra precis det som filosofen Sören Kierkegaard pratade om:
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”

Gilla Dagensanalys.se på Facebook!

 1. Tack, Vad roligt att höra!
  Hör gärna av dig om det är något ytterligare jag kan hjälpa dig med.

  /Mattias Strandberg

 2. Hej Jesper!

  Spännande, jag hade inte sett den filmen förut.
  Jag (de källor jag drar från) hävdar delvis ett annat perspektiv men inte till fullo. Synen på empati delar jag, vi behöver kunna sätta oss in i och förstå den andre personens tankar och känslor. Skillnaden som jag ser det är att vi inte blir överväldigade av de känslorna, utan vi kan förstå dem, men fortfarande kunna hjälpa personen. Ibland kanske hjälpen är i form av att bara finnas där, och ibland kanske hjälpen innebär att faktiskt ta tag i saker och hjälpa personen ur sin situation.

  Den bild av sympati som målas upp tycker jag snarare visar på avsaknad av empati. Att bara säga ”gaska upp dig” tar inte hänsyn till personens tankar och känslor, vilket är grunden i empati. Sympati i min värld handlar just om när empati slår över och där jag helt går in i den andres upplevelse och då är lika förtvivlad och oförmögen som den andre personen. Visst kan det kännas bra att sitta och gråta tillsammans, men det finns en tydlig skillnad om det sker ur empati och sympati. Sker det ur empati så inser jag att det här är det bästa för personen just nu. Sker det ur sympati kan jag inte hejda mig från att börja gråta.

  Men det är ju samtidigt olika perspektiv som driver utveckling och förståelse framåt. Förhoppningsvis kommer vi inom kort på ett bättre sätt kunna förstå vad som händer inom och mellan människor på ett känslomässigt plan.

  Tack för att du läser dagensanalys.se och God Jul!

  /Mattias

 3. Hej!

  Efter att ha sett det här klippet:
  https://www.youtube.com/watch?v=YVCwjjT_CVY

  googlade jag på skillnaden mellan empati och sympati. Ni verkar dock ha olika tankar om detta. I klippet säger nämligen Paul Bloom att det är empatin som är kontraproduktiv och drar ner på oss, medan i den här artikeln är det sympatin som framstår som detta.

  Intressant ämne, hade inte riktigt tänkt på det tidigare, men skulle göra vilja höra en förklaring från din sida om det är något jag kanske inte riktigt förstått?

  (ps, för redaktionen. Sidan uppdateras av någon anledning automatiskt efter en stund så jag blev tvungen att skriva om kommentaren två gånger då all text försvann, vet inte vad som orsakade det men jag tryckte inte på någon knapp)

 4. Hej Rikard!

  Tack för din fundering! Det är alltid roligt när personer tar sig tid att inte bara läsa utan även ge respons på vad vi skriver!

  Jag vill ta fasta på vad Paul Bloom säger precis i början av sitt anförande, att det delvis handlar om vilka ord vi väljer att använda. Han och jag har lite olika definition av ordet empati, och jag tror att det är däri förvirringen ligger.

  Empati, så som jag definierar det, är vår förmåga att förstå var en annan person befinner sig. Daniel Goleman menar att det finns tre nivåer av empati: kognitiv empati (jag förstår hur du tänker), emotionell empati (jag förstår hur du känner) och medkänsla (jag vill hjälpa dig).
  Läs hela artikeln här: https://www.dagensanalys.se/2015/09/daniel-goleman-pa-skavlan/
  Det är när vi går in i den känslan, eller tanken, som vi bli oförmögna att faktiskt hjälpa den andre personen, eftersom vi är upptagna med att känna samma sak som den andre. Det här är vad jag menar är sympati – vi känner tillsammans; att jämföra med symbios – vi lever tillsammans. Det är inte vad jag vill uppnå, men jag vill förstå vad du känner och tänker, för att sedan kunna hjälpa dig.

  Jag håller därför helt med Paul Bloom i hans åsikt att för mycket känsla skapar större problem. Sedan har vi valt olika ord för det hela. Den tredje formen av empati, medkänsla, är precis samma sak som compassion. Men du kan inte hjälpa andra från en ”von oben” position, då kommer du nämligen inte att kunna ge dem vad de behöver. Så för att kunna hjälpa dem på ett adekvat sätt behöver du sätta dig in i deras situation. Eller som Kirkegaard uttrycker det: ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”

  Jag hoppas att det besvarar din fundering. Det är ett oerhört fascinerande ämne som det just nu sker mängder av forskning kring. Så jag tror att vi har en spännande tid framför oss när vi lär oss mer om hur människan fungerar i samspel med andra.

 5. Compassion eller medkänsla är grundläggande i den Buddistiska praktiken.
  Genom att träna sig i medkänsla med alla levande varelser uppnås ett högre medvetandetillstånd vilket i sin tur ger positiva effekter i interaktion med andra människor.Mycket enkelt egentligen men ändå svårt.
  Torbjörn Lande’n

E-postadressen publiceras inte.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Här är beviset på att vi måste reda ut trafiksiffrorna på nätet