Keymetrics

Digitalreklam slår nya rekord – printreklam fortsätter att falla

IRM har nyligen släppt sin prognos för 2016 och svensk reklammarknad beräknas slå nya rekord tack vare den starka tillväxten i digital reklam.

IRM prognostiserar att 14 miljarder kommer att investeras i digital reklam i Sverige 2016 – vilket är drygt 40 procent av de totala medieinvesteringarna – inom kort kommer de digitala medieinvesteringarna att stå för hälften av den svenska reklammarknaden.

Samtidigt som reklammarknaden beräknas nå nya rekordnivåer under 2016 – tack vare den starka tillväxten i just digitala kanaler – forsätter alla printmedier att backa under nästkommande år.

TV, radio, bio, utomhus- och butiksmedia är de traditionella mediekanalerna som fortfarande förväntas visa en tillväxt under kommande år.

Mobilmarknadsföring och webb-tv är de reklamkanaler som kommer växa mest under 2016. båda med cirka 40 procent. Sökordsmarknadsföringen beräknas öka med 20 procent.

Läs hela pressmeddelandet från IRM…

Idag presenteras IRM:s reviderade prognos för 2015-2016. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,4 miljarder kronor under 2015, vilket motsvarar en ökning om 1,6 procent relativt föregående år.

När IRM presenterar sin reviderade prognos för 2015 så är den förväntade totaltillväxten oförändrad gentemot föregående prognos, medieinvesteringarna väntas uppgå till 32,4 miljarder kronor. Men fördelningen av investeringen har förändrats, till förmån för de digitala medierna.

– Vi reviderar upp prognosen för digitala medier, kommenterar Madeleine Thor, VD på IRM. Under det första halvåret accelererar den digitala tillväxten, den är nu över 17 procent relativt det första halvåret 2014. Det, tillsammans med signaler från marknaden, gör att prognosen för digitala medier revideras upp. Nu förväntar vi oss att digitala medier passerar 14 miljarder kronor i reklaminvesteringar under 2016.

Bland de digitala medierna så är det fortsatt mobilmarknadsföring och webb-TV som visar de högsta tillväxttalen. De förväntas båda växa med dryga 40 procent under 2015 relativt föregående år. Även sökordsmarknadsföring förväntas få en god utveckling, här är ökningen dryga 20 procent under 2015 relativt föregående år och omsättningen därmed dryga 4,8 miljarder enligt IRM:s prognos.

Även 2016 förväntas marknaden nå positiv tillväxt, IRM:s prognos indikerar att tillväxten till och med blir något högre än under 2015. Medieinvesteringarna prognosticeras totalt uppgå till 33,1 miljarder kronor nästa år.

– IRM prognosticerar över 33 miljarder kronor i medieinvesteringar under 2016, ett nytt all-time-high, kommenterar Madeleine Thor. Ekonomin kommer att vara relativt god vilket stödjer ökad reklaminvestering och dessutom drivs marknaden på av idrottsevenemang, såsom OS och Fotbolls-EM, avslutar Thor.

 

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Facebooks Ads Manager visar status när det strular