Keymetrics

Innovation – hur rankar Sverige?

Den relativt nya podden Spinnovation är riktigt bra. Fyra avsnitt är släppta och jag längtar redan efter fler. Det är  Peter ”PoppeTotte” Sandberg, Innovationsstrateg på SP Innovation,  som ställer de där frågorna som man verkligen vill ha svaren på. Jag träffade Peter för en lång diskussion om innovation och passade på att ställa frågor för er läsare av dagensanalys.se

Idag pratar så gott som alla om innovation, nästan så det blivit ett av de hetaste trendorden. Har du några reflektioner om det?

Ja, framförallt tror jag att det beror på en ökad medvetenhet om att innovation är viktigt för företag och samhälle. Jag skulle vilja påstå att det rent utav är en överlevnadsfråga för oss som nation! Jack Welch, General Electrics legendariska VD, sa redan för 30 år sedan att ”Om förändringstakten är högre utanför ett företag än innanför, då kan man börja ana slutet”. Förändringstakten har bara ökat sen dess och innovation krävs för att hänga med.

När du intervjuar folk i din pod, Spinnovation, brukar du ställa frågan – vad är innovation för dig? Jag har aldrig hört att du själv fått frågan, så jag undrar – vad är innovation för dig?

Ha ha, jag brukar ställa frågan därför att för många är innovation ett luddigt begrepp i vilket det kan ligga många betydelser. För mig är innovation helt enkelt processen att ta något hela vägen från idé ända ut till en fungerande produkt eller tjänst på som folk på en marknad vill ha eller använda. Men innovation handlar inte bara om kommersiella varor, det gäller givetvis för samhällstjänster också.

Ett annat begrepp som är vanligt förekommande är Open Innovation, vad är det egentligen? 

Open Innovation handlar om att istället för att använda den interna och därmed begränsade innovationskraften i den egna verksamheten så ”bjuder” man in andra företag och människor till att komma på lösningar på det problem eller behov man identifierat. Det leder till att man får fram lösningar mycket snabbare och som dessutom är bättre än om man själv kommit på dem.

Vad ser du som sin viktigaste uppgift på SP Innovation? Vilka frågor tycker du är särskilt angelägna att driva?

Vårt uppdrag är att stärka sveriges konkurrenskraft och jag tror att en väsentlig del av det handlar om att hjälpa svenska bolag bli ännu mer innovativa. Många bolag, speciellt SME:er förstår vikten av innovation men saknar kunskapen hur de, oftast med begränsade resurser, på ett effektivt och strukturerat sätt bör jobba med det. Det är där vi kommer in och kan hjälpa. 

I Global Innovation Index 2014 hamnar Sverige på tredje plats, efter Schweiz och Storbritannien. Vad är det som gör att vi svenskar hamnar så högt upp?

Att vi rankar högt där beror på vad de mäter varav mycket är kring vår innovationsinfrastruktur. Om man borrar litet djupare i siffrorna så ser man att vårt ”effektivitetsindex” är lågt. I klartext betyder det att vi har en stor input in till den svenska innovationsmaskinen men att det kommer ut väldigt lite i form av kommersiella tillämpningar. 

Kan du nämna några saker som, i ditt tycke,  skulle göra vår gemensamma innovationskraft än mer framgångsrik?

Vi måste bli ännu bättre på kommersialiseringen av forskning samt jobba med mer med att höja kunskapen om hur man bäst jobbar med innovationsprocesser och öka erfarenhetsutbytet kring innovationsarbete. Där hoppas jag Spinnovation-podden kan bidraga.

SP Innovation är en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, de hjälper svenskt näringsliv att öka innovationskraften. De erbjuder både innovationsinfrastruktur och processer för framgångsrik innovation.

Du kan även följa @PoppeTotte på Twitter.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Elvira Löwenhielm
”Vi arbetar ständigt med att vara aktuella i sociala medier”