Keymetrics

Svensk reklammarknad omsatte 7,5 miljarder Q1 2015

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) har presenterat utfallet för första kvartalet 2015.

Statistiken visar att mediemarknaden återigen växte efter ett svagt fjärde kvartal och tillväxten i det första kvartalet uppgår till 0, 7 procent relativt samma kvartal 2014. Investeringarna uppgår nu till knappt 7,5 miljarder kronor.

Det är som tidigare framförallt mobilmarknadsföring, webb-TV-marknadsföring och sökordsmarkandsföring som visar höga tillväxttal. Totalt så tillförs via ökningen i den digitala investeringen drygt 400 miljoner kronor till medieinvesteringarna under det första kvartalet.

Det är som tidigare framförallt mobilmarknadsföring, webb-TV-marknadsföring och sökordsmarkandsföring som visar höga tillväxttal. Totalt så tillförs via ökningen i den digitala investeringen drygt 400 miljoner kronor till medieinvesteringarna under det första kvartalet.

Investeringen i digital reklam utgör nu drygt 37 procent av de totala medieinvesteringarna.

Digital reklam växte med hela 16,8 procent under det första kvartalet, och därmed blev omsättningen 2,8 miljarder.

Mobilreklamen fortsätter visa sin styrka som reklamkanal och visade en tillväxt med närmare 50 procent jämfört med samma kvartal 2014, mediet omsatte 366 miljoner kronor under Q1 2015.

Kvartalet karaktäriserades av ett blandat utfall för de olika mediegrupperna. Medan de digitala kategorierna överlag fortsatte att växa i oförminskad takt, kämpade många andra kanaler med ett tufft kvartal. Bidragande till detta var också att OS ägde rum i det första kvartalet 2014, något som gör jämförelsetalen förhållandevis högre för många mediegrupper.

– Jag skulle vilja lyfta fram den fantastiska utvecklingen för utomhusreklam. Ökningen  uppgår till 27 procent relativt samma kvartal föregående år. Med flera på varandra  följande kvartal av fin tillväxt börjar vi kunna skönja indikationer på att annonsörernas  preferens för utomhus stärkts, kommenterar Madeleine Thor, VD på IRM

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Nu måste Expressen spara ännu mer