Keymetrics

Mobilen och internet är motorn i svensk reklammarknad 2016

IRM (Institutet för Reklam och Mediestatistik) prognostiserar en fortsatt tillväxt på reklammarknaden 2016. Men det är inte de gamla traditionella medierna som driver tillväxten, tvärtom kommer printinvesteringarna fortsätta blöda med uppemot tvåsiffriga tal. Det är framförallt kataloger och kvällspress som fortsätter tappa stort, men även traditionell morgonpress fortsätter backa.

TV som har haft en stark tillväxt för några år sedan beräknas fortsätta sin kräftgång. Ljusglimtarna inom traditionell media är utomhusreklam, radio, bio och butiksmedia (de två sista omsätter dock relativt lite pengar).

Alla digitala kanaler beräknas fortsätta sin tillväxt. Mobilens tillväxt är svår att prognostisera då det ännu är en stor diskrepans mellan användandet och reklaminvesteringarna. Investeringarna i mobilreklam kommer under 2016 stå för ungefär en femtedel av de digitala reklaminvesteringarna och landar på knappt 3 miljarder under kommande år.

Investeringarna i webb-TV är en annan raket som är svår att estimera men IRM beräknar att närmare var tionde digitala reklamkrona landar där. Sök som är den enskilt största reklamkanalen inom internet beräknas fortsätta växa starkt och kommer att omsätta ungefär lika mycket som TV-reklamen.

Det är en spännande värld vi lever i där alla gamla normer och värderingar måste ifrågasättas. För några år sedan var reklaminvesteringar i printmediet störst, de har sedan något år blivit passerade av Internetreklamen. TV-reklamen som tycktes vara ohotat backar nu på grund av minskat TV-tittande till fördel för webb-TV.

Det är helt enkelt den upp och nedvända världen där det som var upp nu är ner och utvecklingen på vissa håll går så snabbt nedåt – katalogmarknaden – så att det är svårt att se botten. Likaså när vissa mediekanaler visar en så stark tillväxt hos användarna mobilen – sociala medier och webb-tv – så är det svårt att se hur mycket de kan växa.

När tillväxtkurvan mattas av är alltid svårt att förutspå, men min subjektiva gissning är att vi bara har sett början av utvecklingen av mobilreklam då användandet redan totalt har tagit över användandet av alla andra medier.

Digital Media Strategist

E-postadressen publiceras inte.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Häng med till SOTI Sync