Keymetrics

Ministern om integritet och säkerhet

IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, tillsammans med SACS, Swedish Association of Civil Security  och SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen bjöd på onsdagen in till en eftermiddag på temat Är personlig integritet förenligt med ett säkert samhälle? Frågan lockade ca 40 personer att delta på plats och det sändes även via webben. Ett oerhört viktigt och aktuellt ämne.

Dagens ”dragplåster” var vår inrikesminister Anders Ygeman som började sin föreläsning med att ställa en fråga till sig själv, ”Går det att förena säkerhet med personlig integritet?” På den egna frågan svarade han, ”det enkla svaret är ja!”

Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet ställde även han samma fråga till sig själv när han intog scenen, men hans svar var inte lika självklart, ”jag tror inte det.” Lindberg inledde sitt anförande med att säga ”jag kan ingenting om det här. Det jag säger nu är åsikter, mina åsikter.” Och Lindberg presenterade en rad åsikter och tankar som manade till eftertanke. Han pratade om hur unga tar ställning till det antiauktoritära, där Snowden är den perfekta hjälten. Han frågade publiken om de kände till begreppet ”gamification”, och berättade hur Aftonbladet styr sina användare via sina kommentarsfält, låter dem vara huvudkommentatorer genom att avkräva dem information. Han menade att det inte bara är ”storebror” som ser dig, utan att det är en massa ”småbröder”, bl a Aftonbladet, som vill ha koll på dig. Det är alltså inte bara myndigheter vi som privatpersoner ska oroa oss för. Diskussionen kring storebror och småbröder togs även upp av andra talare och av publiken. Det var förstås oundvikligt att företag som har sin hemvist utanför Sverige, men som verkar här kom på tal. Bland annat i diskussioner om hopplöst långa avtalsvillkor.

Anders Ygeman menade att gränserna för hur vi ser på integritet flyttas hela tiden. Det som är okey idag kan vara helt fel om fem år. På en fråga från publiken om det går att förena frihet och säkerhet, svarade han att det är en felaktig frågeställning. Frihet och  säkerhet står inte mot varandra, de är varandras förutsättningar. Ett gott samhälle, en god stat, måste se till att garantera sina medborgares frihet OCH säkerhet. Han sa också att all lagstiftning är förstås en avvägning och att man ibland måste inkräkta på integriteten.

Markus Bylund, forskare på SICS, fick publiken att tänka till ordentligt. Han menade att vi gärna pratar om vår egen och andras personliga integritet, men att vi ofta har skilda uppfattningar om vad integritet faktisk är. Det finns ett behov av att definiera själva begreppet om vi ska lyckas föra en vettig diskussion.

Många kloka tankar delades under eftermiddagen och det är undertecknads åsikt att den här diskussionen borde många fler delta i. Politiker, skolpersonal, föräldrar, företagare, ungdomar – ja faktiskt alla som vill leva i ett demokratiskt samhälle. Det här har betydande påverkan på våra liv och det kommer vara så en lång tid framöver.

Övriga talare på seminariet var Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE, Mats Nilsson, Ericsson, Mats Olsson, Kairos Futures och Nils Svartz, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Nepa
P-O Westerlund är ny vd för Nepa