Keymetrics

Här är tre heta tips hur analys kan hjälpa ditt säljteam

Under de senaste 10 åren har marknadsföring och försäljning upplevt en teknisk revolution utan dess like. Med en möjlighet att analysera, kommunicera engagera och skapa lojalitet.

Genom att utnyttja data och kopplingar med faktiska köp och beteendedata kan man skapa en mycket mer nyanserad kundbild än det gick att göra för en tid sedan.

All data går idag att koppla ihop med smarta verktyg där man kan automatisera en personaliserad kommunikation till sina kunder.

Data – och dess insikter – kan även ge försäljningsavdelningen ett försprång genom kunskap om sina kunder, som var omöjligt för en tid sedan. Man kan idag skapa sig ett övertag för att kunna förstå kunderna bättre, genom att koppla deras nätbeteende till deras faktiska köp som ger större insikt genom hela säljcykeln.

Numera är de flesta kunderna mycket mer informerade och intresserade av de produkter och tjänster som de är ute efter, många gånger är de dessutom mer pålästa än säljarna som säljer de produkter och tjänster som de vill ha.

Kunderna läser på och gör jämförelser de har kommit mycket längre in i köpprocessen när de besöker eller kontaktar den som säljer produkterna och tjänsterna idag än för 10 år sedan.

Kunderna tar helt enkelt kontakt med de som säljer produkter och tjänster mycket senare i säljcykeln, så när de slutligen pratar med en säljare ställer de mycket högre krav på dem än de gjorde tidigare.

Forrester Research visar att köparna kan ha kommit 67 till 90 procent in i sin säljprocess när de kontaktar en leverantör av den produkt tjänst som de är intresserade av.

Här är tre sätt som analys kan hjälpa ditt säljteam

Säljare måste idag vara mer pålästa för att möta dessa kunskapstörstande konsumenter. Hur gör man då detta, med data och analys så klart.

De säljare som inte är datadrivna och förstår sig på analys och prediktivt beteende kommer att ha det svårt i framtiden. Säljarna idag bör veta hur man kan engagera potentiella kunder med rätt typ av information grundat på data och analys för att kunna förutsäga vad kunden är ute efter.

#1. Bearbeta rätt prospekts
De flesta säljorganisationer har antingen har för många leads, eller så har de för få, men hur vet man vilka som är värda att fokusera på och vilka som inte är värda din tid?

Det bästa svaret är genom smarta kundinsikter. Genom att göra en prediktiv dataanalys på kundbasen för att se vilka kunder som är lönsamma, eller icke lönsamma, vilka som är benägna att köpa mer och vilka som är benägna att säga upp relationen med er.

Då kan man predicera vilka kunder som är värda att bearbeta och vilka lönsamma kunder man skall lägga sina insatser på för att motverka kundtapp.

Koppla sedan på beteendedata från webben på dessa grupperingar så vet ni vad de är intresserade av och man kan anpassa er kommunikationen till alla dessa olika grupperingar

#2. Personalisera din kommunikation
Eftersom säljare idag kommer in mycket senare in i säljcykeln och engagemang och tid med kunden är mycket mer begränsad. Måste man helt enkelt ha en bättre koll på kunderna för att möta deras intressen och behov.

Säljteam måste vara utrustade för att ge relevant och riktad information baserat på kundernas specifika behov och intressen.

Detta går att göra med prediktiv analys. Säljteam som har rätt kunduppgifter kan kommunicera med dem på ett relevant sätt. Dagens säljare måste vara mer data- och analysdrivna för att kunna möta kunderna efter deras behov och intressen.

Då kan de ge ett bättre och mer kundanpassat erbjudande baserat på smart dataanalys om kundernas intressen och behov, man slipper helt enkelt gissa eller fråga sig fram.

#3. Presentera relevanta erbjudanden
Det går idag att skapa prediktiva förslag grundat på data. De som sitter på toppen av era CRM-system kan hjälpa säljarna så att de slipper gissningsleken, om de skapar strukturer med en kundbild baserat på tidigare köpbettende och intressen som ger relevanta förslag på lösningar åt respektive kundsegment.

Genom att använda dataanalys på historisk data på hela kunddatabasen kan man förutsäga sannolikheten på respektive kund och vilken produkt eller tjänst som säljaren skall erbjuda denna.

Idag kan ett säljteam utnyttja intelligensen från tidigare försäljning för att skapa ännu högre intäkter, genom att man bearbetar rätt kunder och erbjuder dem rätt lösning här och nu.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!