Keymetrics

Programmatic stod endast för 3 % av svensk digitalannonsering

IRM har analyserat hur stor del av de digitala annonsintäkterna som kom programmatic, de stod bara 3 procent av de totala digitala annonsintäkterna under 2014 och omsatte 330 miljoner kronor. Denna siffra kommer troligtvis att öka markant i år.

Läs pressmeddelande från IRM här:

Nu är IRM:s första rapport kring programmatisk handel i Sverige klar. Rapporten visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till 330 miljoner kronor under 2014, det är en ökning med 265 procent relativt 2013.

Programmatisk handel är ett nytt sätt att köpa reklamutrymme som rönt stort intresse i branschen. Programmatiska system optimerar digital annonshandel och kan i det korta perspektivet innebära högre utförsäljningsgrad på tidigare osålt reklamutrymme. Den stora styrkan med programmatisk handel på sikt är dock att reklamförsäljare med hjälp av data bättre kan hjälpa annonsörer att hitta sina målgrupper. En bättre målgruppsstyrning och annonsmiljö betingar högre priser vilket leder till ökad totalinvestering.

– IRM:s statistik ska spegla reklammarknaden, säger Madeleine Thor, VD på IRM. Vi har sett ett stort behov från branschen om att starta en mätning av just programmatisk handel. Programmatiska transaktioner har en ökande betydelse för investering i digital reklam. Och digitala kanaler driver utvecklingen på reklammarknaden idag.

IRM:s rapport visar att i Sverige så uppgår de programmatiska köpen till 330 miljoner kronor. Det motsvarar 3% av de digitala reklaminvesteringarna under 2014. Detta är lägre än snittet i Västeuropa.

– Siffrorna IRM redovisar idag är något lägre än vad som förväntades när rapportarbetet startade. De rapporter som vi tagit del av från Västeuropa och UK visar på en högre andel köp via programmatisk handel. IRM förväntar sig dock en fortsatt väldigt stark tillväxt av programmatisk handel i Sverige, avslutar Thor

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Nordic Morning blir vald som leverantör av digital marknadsföring