Keymetrics

Konsten att vara projektledare för digitala projekt – Intervju med Dan Leü

Att vara projektledare och sjösätta digitala projekt är en allt mer komplex process då vi på ena sida har utvecklare som vill jobba agilt och på den andra sidan ledningsgruppen som vill köra ”vattenfall-modellen” som fokuserar på kravspecifikationer.

Som Andrew Carnegie säger: ”Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan att upptäcka vem som är lämpligast att göra det”. Krävs det några speciella egenskaper för att lyckas med projektledningen av digitala projekt?

Jag har intervjuat Dan Leü, en erfaren konsult och projektledare inom området – verksamhet, IT och kommunikation. Bland hans uppdragsgivare finner vi bland annat H&M, Ica Banken och Nordea Bank.

Dan Leu konsult och projektledareVilka kompetenser är viktigast i projektarbetet för att uppnå framgång över tid?

Personer som har förmågan att förstå andra och som dessutom har förmågan att kommunicera är centrala i projekt.

Det råder viss förvirring när det kommer till beskrivningar på projektledarkompetens. Inte alls ovanligt att det söks exempelvis mer operativa projektledare än strategiska. Har du några tankar om det?

Projektledaren är ett skrå för sig där kompetensen – projektledning – är betydligt mer generisk än vad som uppfattas i många organisationer. En projektledare kan aldrig agera genom att sitta på läktaren. Men projektledaren måste inte heller förstå varför en spelare sparkar bollen med höger yttersida snarare än insidan.

I ett agilt projekt vet vi att vi inte vet så mycket. Tycker du att det ledningsgrupper på företag och organisationer vill dokumentera för mycket?

Att dokumentera mycket blir snart en belastning i ett projekt och det är sannolikt att detta tar fokus från det ”riktiga” projektarbetet. Att organisationer ofta kräver omfattande dokumentation och rapportering kan i många fall bero på att man inom organisationen har många projekt parallellt. Det är viktigt att optimera användandet av tillgängliga resurser – både personer men även tekniska miljöer.

– Agil systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lättrörliga metoder. De representerar de mer flexibla sätt att arbeta. Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig. /Red

Hur kan man skapa tillit och förtroende i ledningsgruppen gentemot en projektledare som vill arbeta agilt snarare än att skriva klassiska kravspecifikationer?

Det är nästan alltid en fråga om att utbilda ledningsgrupperna så att de lättare förstår vilka för- och nackdelar det finns med att driva projekt agilt. Det borde vara så att ledningsgrupperna de facto vill arbeta agilt eftersom det innebär att man inte behöver låsa kraven i förtid, utan att man kan modifiera kraven allt eftersom kunskapen om den aktuella uppgiften ökar.

Det är inte alls ovanligt att vid digitala projekt samlas två eller tre generationer. Upplever du det som ett problem?

Inte annat än att man pratar olika ”språk” och att man måste ha respekt för varandras kompetenser. Ödmjukhet är ofta en positiv egenskap i detta.

Är det möjligt att genomföra ett projekt enligt en kravspecifikation som författades två år innan projektet kördes i gång?

Nej, mycket sällan! Verkligheten ändras allt för snabbt för att man ska låsa sig vid så gamla kravspecifikationer.

Hur kan vi vara bättre att bygga stärkande kommunikation inom projektgruppen?

Genom att alla ”spelare” försöker förstå varandras verklighet och förutsättningar. Så snart man i gruppen börjar prata samma språk händer det positiva saker.

I många fall ägs den interna projektledarollen av anställda på företaget och inte av externa konsulter. Vad tycker du om det?

Det finns förstås fördelar med båda alternativen, men om man betraktar projektledning som en kompetens med sina egna meriter kan det finnas en extra fördel med externa resurser. Dock ska man efter överlämnadet enkelt kunna avsluta relationen med projektledaren samt övergå i daglig drift med den organisation som är avsedd för detta.

Undersökningsbolaget Exidos publicerade för 7 år sedan  katastrofal statistik som avslöjade att 2 av 10 IT-projekt inte höll tidsschemat, kvaliteten och budgeten. Standish Chaos Reports från 2013 säger också att 61 % av alla IT-projekt misslyckas. Vad tror du är orsaken?

Man måste först av allt komma till insikt om vad som faktiskt konstituerar ett misslyckat projekt. Att missa såväl tidsplan som budget behöver inte betyda att projektet ska anses vara misslyckat. Se läran från operahuset i Sydney!

Tack Dan för din tid och dina synpunkter!

Inom kort kommer vi att intervjua Dan och prata om hans syn om bankerna och framtidens betalningsmetoder.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
IAB Sverige svarar: Därför är Kantar Media Audit revisor för Gold Standard