Keymetrics

”Content is king, context is queen and conversation is the game we play”

Vill du bli en mästare på digital marknadsföring? Läs denna intervju med Niclas ’Deeped’ Strand och Sarah Larsson Bernhardt som vägleder dig i hur man lyckas i det snabbt växande och fragmenterade medielandskapet. Ett landskap som vi alla befinner oss mitt i samtidigt som vi försöker bemästra det och lära oss hur det fungerar.

För att bli bra på sociala medier måste man använda det själv!

Niclas och Sarah jobbar dagligen med digital PR – men de anser att PR snarare handlar om personliga relationer. Det är både viktigt och nödvändigt för varumärket att bygga det tillsammans med sina kunder för att nå framgång.

Kan ni berätta vad ni gör egentligen, konceptualisering och planning kan vissa ha svårt att förstå?

Social by default är ett koncept som bygger på föreläsningar, utbildningar och strategistöd i sociala medier av Niclas ’Deeped’ Strandh och Sarah Larsson Bernhardt. Konceptet är ett samarbete mellan United Power, som är den byrå som Deeped är delägare i och Knowit DCG som är Sarahs arbetsgivare. Vi föreläser, utbildar och hjälper till att skapa strategier för sociala medier och digital marknadskommunikation.

I sin enklaste form handlar strategi om att se till att göra så rätt som möjligt från början. Strategi kan många tycka är torrt och tråkigt – man vill ju skapa och vara kreativ. Men idag behöver vi än mer riktigt bra strategier. Ett koncept samlar sedan allt i ett ramverk av både strategi och kreativitet.

Social by default handlar om att utbilda och hjälpa företag att hitta sina strategier och utarbeta sin taktik för att på bästa sätt kunna arbeta med sociala medier och digital PR. Samtidigt är vi mer och mer involverade i att stödja företagens digitala transformation när det gäller marknadskommunikation. Styrkan ligger i att vi två är komplementära och på så sätt ser allt från de stora linjerna till att se detaljerna.

Planning är något Deeped arbetat med sedan tidigt 2000-tal och i dagens läge med ett allt mer fragmenterat medielandskap finns det ett ökat behov av mer precisa målgruppsanalyser och ett ramverk för att kontinuerligt kunna arbeta med innehåll för att uppnå effekt. Ett effektivt sätt att uppnå detta är med hjälp av effektiv planning av kampanjarbetet. Det vi gör är att helt enkelt addera vår kunskap in i sociala mediestrategier; beteenden, behovsanalys, förståelse för kontexten så att man i slutänden skall kunna hitta en röd tråd.

Ni säger att ni inte längre tror på det traditionella sätten att göra reklam, varför?

Vi är båda två från den traditionella reklambranschen. Sarah har arbetat som AD i tio år och Deeped är en erfaren copywriter, planner och creative director. Vi ser idag att traditionell reklam blir mindre och mindre intressant – inte minst för den yngre mer uppkopplade generationen. Inte minst ser vi att det digitala också i grunden förändrar kampanjens logik – från att bygga på en stor lansering med extra allt till att mer bygga på en viral logik. Det är inget som den traditionella reklamen kan göra.

Däremot innebär detta inte att traditionella reklamare inte kan skapa bra kreativa lösningar – men de måste förstå den logik som finns i sociala medier och viral spridning. De måste även  inse att köpt media idag är något annat än det var för bara fem år sedan.

Det finns de som säger att Content is King, Access is Queen. Men ni slår ett slag för konversationen. Hur kan man nå framgång i sin försäljning via konversation?

Deeped har länge sagt att ”Content is king, context is queen and conversation is the game we play”. Generellt är det viktigt att inse att sociala medier inte är medier 2.0 utan just sociala. Konversationen är central – både med kunder men också mellan kunder.

Att arbeta med content innebär att man ska skapa saker som är intressanta och värdefulla att dela samt att prata om för att på så sätt skapa en relation som i sin tur förenklar konvertering.

Du säger att det måste vara relevant, trovärdigt och intressant för att man skall lyckas, men har det inte alltid varit så?

Jo, men samtidigt inte fullt så dyrt att misslyckas. Det man måste ta in i beräkningen är det fragmenterade medielandskapet och våra nya beteenden digitalt. Inte minst den extrema densitet av information vi har att använda. Varje dag ska vi konsumenter hantera cirka 37 gigabyte kommunikation och det skapas lika mycket information på två dagar idag som det gjordes mellan år noll och år 2003. Det krävs mycket mer relevans, mer trovärdighet och högre grad av målgruppsinriktat intressematerial än det någonsin krävts tidigare. Det finns inget gratis längre.

Hur går man från traditionell reklam och media, till Content Marketing och Storytelling?

Man gör sin hemläxa. Vilket i de flesta fall handlar om att börja från början – att se sitt varumärke utifrån ett digitalt perspektiv, göra en strategi och bygga vidare därifrån. Det är idag egentligen inte längre ett val och traditionella medier är snabbt på väg att förändra sitt eget upplägg. Att bygga en strategi som bygger på egna medier, stödja det med trafik via köpt media samt öka relevansen och synligheten med hjälp av PR och influenser marketing är generellt idag en väg som de flesta behöver gå.

Marknadsförare räknar stenhårt på alla sina medieinvesteringar för att se om det får effekt. Hur räknar man hem sina aktiviteter i sociala medier?

Börjar man peta på det ”stenhårda räknandet” finns det ganska mycket luft i den. Räckviddsmätningar är måttligt trovärdiga redan i traditionella medier. Det handlar på sociala medier om att hitta rätt datapunkter, skapa värdefulla kpi-er och mäta dem utifrån den strategi man jobbar med.

Hur skall man som marknadsförare tänka i det nya fragmenterade medielandskapet? Man kan inte vara i alla kanaler men samtidigt måste man finnas på flera kanaler. Eftersom användarna spenderar mindre tid på respektive media än de gjorde för en tio år sedan, de lägger helt enkelt lite tid på flera kanaler?

Generellt måste man fundera på om man inte kan vara i ”alla” kanaler och helt enkelt inse att mediekonsumtionen är mycket mer fragmenterad än någonsin tidigare. Det finns inte en enda kanal som kommer skapa det man vill nå utan det krävs en mix av många kanaler. Att hitta sin mix, att arbeta med ett omnikanals-perspektiv är viktigt. Vi pratar ofta om 360 graders-marknadsföring vilket handlar om att skapa ett kontinuerligt flöde av sin story, av sin närvaro utan att tappa vare sig relevans eller intresse.

Det är helt enkelt viktigt att inte börja med kanalerna utan istället med kunderna. Vilka är ens kunder, vilka behov har de, var finns de och vad förväntar de sig av kommunikationen. Utifrån det kan man sedan börja bygga en mix av kanaler som traditionella eller sociala, alltid digitala och idag företrädesvis mobila. Innehållet styrs självklart av vem man pratar med, vilka behov, vilken nytta och vilket värde man vill ge och i slutänden i sin form av själva kanalen. Så media isn’t the message utan målgruppen är meddelandet. Det är ett helt nytt sätt att tänka som vi måste anamma.

Kan ni ge fem snabba tips hur den moderna marknadsföraren ska tänka år 2015 för att nå framgång?

1. Se det man redan kan som en tillgång men inse att det inte är något som längre kan styra morgondagens marknadsföring. Det är ett helt nytt landskap vi behöver orientera oss i.
2. Börja med att se till att ni har kunskap om inte bara kanaler utan också beteenden, trender och allt annat som hör till.
3. Jobba med en strategi för både hela den digitala närvaron och för sociala medier.
4. Tänk både kampanj och vardag eftersom båda är lika värdefulla när det gäller nytta och värde i innehåll.
5. För att bli bra på sociala medier måste man använda det själv. Hela tiden ha ögon och öron öppna för vad som händer.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Enkel guide till digital marknadsföring