Keymetrics

”Det är lika naturligt för alla att förstå mer av digitaliseringen som det är att lära sig läsa och skriva”

Dagensanalys.se har intervjuat Brit Stakston, en av Sveriges viktigaste ’social influencers’. Brit skriver böcker, diskuterar, debatterar och hjälper andra att bli bättre på digital kommunikation. Läs denna intervju om du vill förstå hur central digitala kommunikationen är för din framtida överlevnad på arbetsmarknaden.

Brit berätta lite kort om dig och hur du halkande in på digital kommunikation och sociala medier

Jag är en mediestrateg som är specialiserad på kommunikation i ett digitalt medielandskap. Jag har sedan 1990 använt digital kommunikation i de uppdrag jag arbetat med. Jag har arbetat med nätet sedan 1994. Man kan säga att min yrkesbana har utvecklats i samklang med nätets utveckling.

Du har skrivit några böcker om digital kommunikation och sociala medier. Var syftet med böckerna att hjälpa folk navigera sig i den snabbväxande digitala världen?

Jag vill hjälpa till att ge människor verktyg och kunskap nog att hantera den digitala samtiden. Min förhoppning är att det ska leda till en insikt om att samhällets digitala utveckling inte enbart ska ligga i händerna på de som kan ”IT-frågor” eller teknik. Det är lika naturligt för alla att förstå mer av digitaliseringen som det är att lära sig läsa och skriva för att klara av sitt yrkesliv.

Du som jobbar dagligen med sociala medier och är aktiv på Twitter, hur hinner du med?

För att jag vet att jag inte kan hinna med allt. Det är tron på att vi ska hålla koll på allt som vi bränner ut och stressar sönder oss. Inte ens jag som de facto lever på att ha koll känner att jag behöver ha koll på allt. Det går ju inte längre. Utvecklingen, informationskällorna och hastigheten är alldeles för snabb för det. Däremot har jag verktyg och metoder för att ständigt kunna spana utåt. Jag ger mig även själv tid att fördjupa mig i upptäckterna.

Det är väl den viktigaste komponenten att ständigt ompröva sig själv och sina tankar. Rent konkret med Twitter så är det första anhalt för mig när jag blickar utåt. Det är twitter jag kollar före allt annat – före SMS, mail eller vad som helst. Men för den skull är jag inte uppkopplad 24/7. Jag är uppkopplad när jag behöver det. Vilket förstås är ofta men inte jämt.

Facebook och Twitter håller sakta på att transformeras från sociala digitala plattformar till att allt mer bli reklamkanaler. Håller du med om detta?

Där är jag lite oenig. Kärnan i alla dessa plattformar och andra är ändå mötet mellan människor. Det är vår interaktion om det triviala såväl som allvarliga saker som allt kretsar runt. Livet helt enkelt! Det är centralt att förstå att det är den stora valutan för dessa plattformar. Fram till idag har faktiskt Facebook aldrig lämnat den delen och lyckats behålla mycket av det allra första enkla och rena gränssnittet.

Det är så enkelt att föreställa sig hur det hade kunnat se ut. Se bara på Aftonbladet och antalet annonser som visas där. Facebook och Twitter har tvärtom hittills förmått att utvecklas och har trots det inte ännu lämnat kärnan i tjänsterna. Men visst testar de ständigt nya affärsmodeller. Det är sedan upp till företag och andra att förhålla sig till detta utifrån den nya sociala medielogiken och inte ”gamla” sätt att marknadsföra sig på.

Vad tror du om framtiden de närmaste åren för Facebook, Twitter och Linkedin? Hur skall man som användare förhålla sig till utvecklingen?

För det första aldrig glömma att tekniken är neutral, det är vi tillsammans som ytterst bestämmer hur utvecklingen blir. Därmed ligger framtiden till stor del i våra egna händer. För det andra behöver vi ställa krav på de stora sajterna och deras publicistik. De behöver helt enkelt bli tydliga med hur de gör sitt urval. Dessutom bör de vara solklara över hur de hanterar den data vi väljer att ge till dem.

Hur skall man som företag tänka när man jobbar med sociala medier? Alla vill se ROI (return on investment) hur når man det på bästa sätt?

Att inte starta med sociala medier. Kommunikation handlar om vilka man är och vad man vill uppnå. Det är där man startar och efter det adderas aspekter som värderingsgrund samt ton och tilltal. Detta utgör stommen och beroende på kommunikationsaktiviteter väljs sedan kanaler för att uppnå detta.

ROI för sociala medier taget ur sitt sammanhang är lika svårt att påvisa som det säkert varit för de som valt att ha en telefon på kontoret. Hur har man mätt ROI på det? Sociala medier är ett fönster för kommunikation på plattformar där många av företagets målgrupper finns. ROI kopplas här till aspekter som tillgänglighet, kundservice, stärkande av personliga varumärken och/eller arbetsgivarvarumärken samt relevans för de egna målgrupperna.

Kan du ge oss tre snabba tips om hur man ska framgångsrikt komma i kontakt med många personer via sociala medier som exempelvis Twitter.

• Lyssna mer än att pumpa ut det du vill berätta.
• Följ sökningar på nyckelord eller taggar inom det område du vill bevaka.
• Lyft in det du gör i sammanhang där andra pratar om just det.

Kan du ge oss tre snabba tips om hur företag skall tänka för att skapa framgång via sociala medier

• Dialog mer än monolog
• 24/7 fokusgrupper online som kan bli dina främsta ambassadörer
• Sociala medier är inte en separat aktivitet. Det ska integreras i såväl kommunikations- som strategiarbetet.

Finns det något annat kring digital kommunikation och sociala medier som du vill dela med dig av?

Att se vilka enorma möjligheter till omvärldskoll och därmed affärsutveckling de digitala kanalerna ger. Aldrig har det varit lättare att bli extremt relevant med den egna verksamheten. I exakt den stund någon funderar över exakt det du sitter med en lösning på kan du finnas där. Reaktiv proaktivitet är ett underutnyttjat guldkorn i kommunikationsarsenalen idag.

En viktig sak till. Det här är en ödesfråga för varje företag. Alla ledningsgrupper behöver ha digitaliseringen av alla medarbetare högst på sin agenda. Utan det kommer allt fler företag bli irrelevanta och förbisprungna. Teoretisera inte utan istället lär er och agera utifrån just din bransch förutsättningar.

Tack Brit för att du vill dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper inom digital strategi och kommunikation. Vi uppskattar denna kunskapsöverföring som leder till att man blir mer framgångsrik inom digitala medier.

Vill ni komma i kontakt med Brit Twittra med henne på den här adressen @britstakston

Brit_Stakston

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Svenska Brand Metrics är nu en internationell spelare i publicisternas kamp om annonspengar