Keymetrics

SEO när du ska göra en redesign – Intervju med experten Christian Rudolf

Den största utmaningen idag är att få uppdragsgivare och projektmedlemmar att inse att under de senaste fem till tio åren som deras webb stagnerat, har kommunikation och konsumtionen online utvecklats. I den här intervjun berättar SEO-experten Christian Rudolf hemligheterna om hur din webbplats ska få en bra ranking hos sökmotorerna.

Väldigt ofta dominerar tänkandet – ”Vi ska ha en ny modern design men med samma innehåll som innan”. Det vill säga copy/paste-tekniken i stället för fokus på funktionalitet och analys av all tillgängligt data. Är det rätt väg att gå?

Jag passade på att ställa några frågor till Christian Rudolf under ett seminarium i Göteborg som handlade om vilken roll SEO har i ett redesign projekt.

SEO står för Search Engine Optimisation (sökmotoroptimering) och handlar kort om förmågan att få så hög ranking av din webbplats som möjligt hos sökmotorerna.

Läs också: Därför är Google och Sök så viktiga

Hur länge har du jobbat med SEO?

År 2005 började jag jobba för ett företag som heter Webbguidepartner. De finns fortfarande kvar men är idag ett konsultbolag som jobbar med internetmarknadsföring. När jag var där var det ett bolag som jobbade med lead-generering inom gambling. Det var där jag kom i kontakt med SEO för första gången och jag fortsatt med det arbetet sedan dess.

I slutet av 2013 startade jag Topdog SEO. Vi hjälper företag att effektivisera sälj och kommunikation med hjälp av SEO. När jag byggde upp Betssons SEO avdelning utvecklade jag en process som fungerar när du behöver förändra ett större företag till att skörda de ekonomiska frukterna av SEO.

Att planera redesign är idag ett allt mer komplext projekt och många beställare vill börja med en visuell skiss över den nya sajten. Mötet med interna eller externa SEO:are planeras ofta längre ner i processen. Vad tycker du, borde inte mötet med SEO:are vara inledande?

Jag tycker att SEO är en del av funktionaliteten som en webbsida måste stödja och jag tycker man ska börja med funktionalitet, inte med designen. Vill man göra det ’enkelt’ för sig tycker jag man ska göra så här.

  • Du får till en funktionsspecifikationen med alla som har ett krav på webbsidan, inklusive de som jobbar med SEO.
  • Du låter SEO:arna förklara att vissa krav kommer att leda till en negativ effekt för webbsidans synlighet i Google. De som jobbar med sajtens SEO förklarar vilka negativa ekonomiska effekter det kommer att resultera i för beslutsfattarna.
  • Ansvariga fattar beslut om de skall låta den funktionaliteten vara kvar som innebär negativa SEO-effekter.

Följer man denna process har de ansvariga fattat ett välgrundat beslut, och det tycker jag är viktigast.

SEO är ett hantverk anser jag och en mycket generell fråga är hur många timmar i snitt en sajtägare borde ägna sig åt att jobba med SEO?

En väldigt svår fråga. Det jag förespråkar är att man skall ta reda på värdet av SEO. När man vet det värdet, kan beslutsfattare prioritera den aktiviteten rätt. Både i förhållande till andra aktiviteter och till hur många resurser som skall läggas på SEO.

70 procent av svenska näringslivet består utav små och medelstora företag. Hur bedömer du att SEO-mognaden är i ledningsgruppen hos de mindre företagen?

Överlag är den dålig. Men jag tror inte det enbart gäller SEO. Marknadsföring verkar inte vara ett ämne som sitter så djupt. Både SEO och marknadsföring representerar stora möjligheter för mindre svenska företag idag. Eftersom information kan färdas lättare på internet öppnar det stora möjligheter för kommunikation och sälj, inte bara SEO.  Det som jag finner jobbigt är att det är den möjligheten som de är omedvetna om.

Det vilar också ett tungt ansvar för oss alla som jobbar med digital marknadsföring, att med siffror visa denna möjlighet. Det räcker inte att säga ”Internet är framtiden” och visa någon kampanj där folk häller vatten över huvudet på varandra. Det måste till hårda siffror som övertygar de som ännu inte har insikt i deras specifika marknadsmöjlighet. Siffrornas språk är något som beslutsfattare förstår och med dem kan vi övertyga om möjligheterna. Där är vi som bransch ganska dåliga även om de som jobbar med annonsering på Google är något bättre på att förklara.

Utifrån ett SEO perspektiv – Responsiv eller mobilanpassad sajt?

Responsiv!  Läs här vad Google tycker.

Oavsett om man har SEO-kunniga på jobbet eller om man anlitar externa konsulter krävs det att ledningen eller projektledaren ska ha viss förståelse för hur SEO fungerar i praktiken. Vilka svenska bloggar skulle du rekommendera att läsa?

Sökmotorkonsult är gammal i gården och alltid lika relevant och Bråths blogg är bra även om deras arkiv samt funktionalitet inte är på samma nivå som Sökmotorkonsult.

Tyvärr är det så att bloggdöden även gått igenom SEO-branschen så många har slutat att kommunicera på det sättet. Det är synd för Google är en maskin som borde skapa ännu mer diskussion än vad den gör idag.

Tack Christian Rudolf för dina svar! Jag hoppas att intervjun med dig kan inspirera flera projektledare och beställare att ta hänsyn till SEO inför sitt nästa webbprojekt.

Enligt mig själv är projektledarens första och viktigaste uppgift att förstå beställarens önskemål och behov. Därefter se till att alla inblandade har samma uppfattning om projektet. En projektledare borde ställa frågor som hjälper beställaren att specificera dennes specifika önskemål.  Det är upp till oss som projektledare att inte nöja oss med flummiga svar och ställa rätt frågor samt bygga ett bra team. Rätt svar på fel frågor är lika fel som felaktiga svar på rätt frågor vilket kan leda till ekonomiska och tidsmässiga förluster för beställaren.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
22 procent av trafiken kommer från SEO