Keymetrics

Fem saker som företagen måste ha koll på under 2015

Ett vitt papper med helt nya möjligheter står framför oss, detta innebär även att vi skall initiera massor med nya spännande projekt, samt hålla koll på det som vi redan påbörjat. Här kommer en topp fem lista på de viktigaste punkterna som företagen måste ha koll på för att lyckas under året.

#1. Datamining och leverans av uppstartade projekt
2015 är året då man måste komma i land med dataprojekt. Det har talats om Big Data, Relevant Data, CRM-system, beteendedata och mycket mer. Men i år måste man visa upp resultat och inte bara tala om alla stora oöverskådliga dataprojekt som inte realiseras i organisationerna. Det är bättre om man kommer i mål och gör delleveranser samt itererar under tiden än att man pratar om stora projekt som inte blir av. Data finns redan idag i överskott och den växer var dag, nu handlar det om att realisera och kapitalisera på den data som redan finns.

#2. Beteendedata och implementering av detta i verksamheten
I princip alla företag kan idag samla upp digital beteendedata och många har börjat samla detta i datahinken. Men nu måste man börja agera på datan som man har samlat upp. De som inte har segmenterat och strukturerat upp sin beteendedata ligger i bakvattnet av de stora jättarna Google, Youtube, Facebook, Instagram och Twitter som har järnkoll på detta och redan publicerar träffar och listor baserat på beteendedata. De säljer även annonser på olika segment baserat på just beteendedata, Facebook har till och med gått så långt att de kan koppla ihop deras segment på andra siter och de har en koppling där annonsörer som kan koppla ihop sina system för att se om annonseringen gav effekt i ren försäljning.

#3. Prediktiv dataanalys
Framtiden är här och nu. Det är fullt möjligt att koppla ihop digital beteendedata med analog data med köp som ger öppnar dörren för att knyta ihop segment byggda på kundlivsvärde och A B C segment baserat på hur mycket kunderna de facto handlar för via en sammankoppling med säljstödsystem. Möjligheterna att predicera (förutspå) kundernas nästa steg i köpprocessen finns i databaserna så snart man bara har kopplat ihop alla datapunkter.

#4. CRM är dött länge leve PRM och DRM
CRM – Customer Relation Manager – systemen utvecklas till PRM – Prospect Relation Manager – och DRM – Digital Relation Manager – istället. För att kunna jobba med prediktiv dataanalys måste man ha en vass central datahub och då kan man inte längre bara prata om kunder, man måste även koppla in andra datapunkter som vilka som besöker hemsidan samt vilka som talar om företaget i sociala medier. Om man kopplar ihop vilka som dessutom köper och besöker hemsidan och pratar om ert företag på sociala medier, kan man helt enkelt kategorisera kunderna utifrån deras totala engagemang med er via analoga databaser och digitala databaser.

#5. Mobilstrategin måste integreras med företagets totala strategi
Mobilen är ingen egen del av det som man kan lägga i en egen strategi, den måste vara tvärfunktionell och tangera med alla delar av verksamheten. Folk kommer att konsumera nyheter via mobilen, de kommer att gå in på sociala medier och de kommer att söka information och köpa via mobilen. Därför måste strategin för mobilen vara tvärfunktionell eftersom era kunder kommer att möta er på sociala mediekanaler, när de vill komma i kontakt med er eller när de vill köpa något av er. Skapa er en tvärfunktionell mobilstrategi och integrera den i hela verksamheten

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Iphone SE
Bara Apple lyckas sälja samma mobil 2 gånger