Keymetrics

TV-reklamen är störst globalt – digitala medier är störst i Norden

Under 2013 spenderade annonsörer världen över omkring 377 miljarder euro på reklam, vilket är en tillbakagång om 1 procent jämfört med 2012. Norden var sämre än genomsnittet när man jämför med Europa och världen, skälet till detta är våra svaga lokala valutor jämfört mot Euron samt det pågående strukturella skiftet på mediemarknaden från print till digitalt.

IRM:s rapport ”The International Advertising Market 2013” visar att reklaminvesteringarna i Europa minskade marginellt och omsatte 105 miljarder euro under 2013. Den nordiska reklammarknaden omsatte 8, 3 miljarder euro vilket är en minskning om 2 procent mot föregående år.

Globalt är TV fortsättningsvis i särklass det största reklammediet. I Norden investeras det mest i digitala kanaler tätt följt av tryckta tidningar. Digitala kanaler hade även högst marknadsandel i Storbritannien i fjol, följt av Kina på andra plats och Danmark på en tredje plats.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Så här många följare måste du ha på Instagram för att tjäna en vanlig lön