Keymetrics

Landsortspressens visar en rekordökning, deras digitala intäkter växte med 55 procent under Q3

Under det tredje kvartalet i år ökade landsortspressens digitala annonsintäkter med 29 miljoner kronor. De tryckta annonsintäkterna fortsatte att minska men totalt ökade annonsintäkterna, tryckta och digitala, för landsortspressen med nära en procent.

Totalt hade landsortspressen annonsintäkter på nära 760 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2014, något som alltså är en ökning med nära en procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. De digitala annonsintäkterna ökade med 29 miljoner kronor eller drygt 55 procent under perioden.

Storstadspressens digitala annonsintäkter ökade också starkt under det tredje kvartalet med drygt 19 procent. Totalt för morgonpressen, det vill säga landsort- och storstadspressen ihop, ökade de digitala annonsintäkterna med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den totala omsättningen för de digitala annonsintäkterna blev därmed nära 160 miljoner kronor.

Ackumulerat under året omsatte kategorin nära 500 miljoner kronor, en ökning med nära 27 procent jämfört med motsvarande period 2013.

-Att dagspressens digitala annonsintäkter fortsätter växa starkt är inte förvånande, berättar TUs chefsanalytiker Tobias Hedström. Vi har dessutom sett en uppbromsning i tappet för de tryckta produkterna vilket gör att vi bara har väntat på att de totala annonsintäkterna ska börja växa igen. Det är för tidigt att tala om ett trendbrott men denna siffra är mycket glädjande och ger hopp inför framtiden.

– Annonseringen på de mobila sajterna mer än fördubblades under perioden, en trend som förväntas hålla i sig, förklarar Tobias Hedström.

TU Internetbarometer görs i samarbete med IRM och redovisar nettointäkter från ett sextiotal morgontidningssajter. TU Internetbarometer inbegriper även intäkter från mobil annonsering. Kontakt Tobias Hedström, Chefsanalytiker, 073-596 51 80, tobias.hedstrom@tu.se

Tobias Hedström chefsanalytiker TU och Peter Mackhé Dagensanalys.se

peter_tobias_veckans_blogg2

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Ökad samverkan för att minska transportsektorns klimatpåverkan