Keymetrics

Retargeting är hett – men funkar det?

Det tycks finnas en oro för att man får falska klick då de flesta bolag som jobbar med retargeting inte har insyn för köparna vilka annonsörer de har i deras annonsnätverk.

Marin Software har tillfrågat digitala marknadsförare i USA vad de tycker om retargeting, det verkar som att man saknar mätbarhet och insyn för att kunna integrera detta i kampanjarbetet.

Retargeting anses av många vara den effektivaste metoden att rikta annonser till dem som är i målgruppen. Marin Softwares undersökning är riktad till företags digitala marknadsförare om trenden som påvisar en brist på insyn i kostnader och placering i retargeting.

Marknadsförare har stora bekymmer med synlighet av sina annonsplaceringar. Faktum är att 38 procent anger oförmågan att kontrollera om en annons verkligen visades, 37 procent har bekymmer med falska klick, och 34 procent pekar på problem med kampanjoptimering.

Resultaten tyder på att större kontroll, inriktning och rapportering skulle öka investeringarna i retargeting.

Det är vanligt bland retargeting leverantörer att köpa billigt annonsutrymme i bulk och sedan fylla med annonsörer till en hög kostnad per visning (CPM), berättar Matt Ackley, CMO på Marin Software. ”Annonsörer har en mycket liten uppfattning i vilket annons lager retargeting leverantörer har och hur mycket som betalats för lagret. Vilka webbplatser deras annonser visas på – en annonsör inte vill att deras varumärke förknippas med vissa platser – eller om annonserna var ännu sett ”, sade Matt. ”Pengar går in och resultaten kommer ut, men det som sker emellan är lite av ett mysterium för många annonsörer.”

Ackley citerar att marknadsförare har en mycket begränsad syn på huruvida de får en bra affär för kostnaden för det annonsvisningen och de har därmed en mycket liten förmåga att anpassa sina kampanjer i enlighet med retargeting visningarna. Det är som en svart låda för dem. Sök, å andra sidan, är den fullständiga motsatsen. Med sök har en annonsör fullständig insyn och metoder för att kunna optimera kampanjer. Marin vill ta den här typen av kontroll för att retargeting, citerar Ackley.

Detta bevisar att det är utmanande för 43 procent av marknadsförare som deltog i Marin undersökningen att jobba med retargeting. Omkring 15 procent av alla marknadsförare sa att de inte har budgeten för det, 11 procent hänvisar till oro om varumärkesimage, och 10 procent sa att det inte finns tillräckligt med tid att hantera retargeting kampanjer. 31 procent tror inte heller att resultatet uppfyller förväntningarna.

Av de 233 tillfrågade än mer en tredjedel av marknadsförare osäkra på hur att mäta om annonser verkligen synliggjorts. Öppenhet betyder olika saker för marknadsförare, beroende på vem som tillfrågas. 37 procent är försiktiga med falska klick och 26 procent är osäkra på var annonserna visas.

En tredjedel, 37 procent, av marknadsförare som deltog i undersökningen uppger att de har planer på att börja med retargeting nästa år, 19 procent sa att de kommer att börja senare i år och 44 procent har inga planer att börja med retargeting.

Display med hela 81 procent rankas som den mest populära kanalen för retargeting, och sök på 77 procent kom som andra alternativ, följt av sociala på 48 procent och mobil med 32 procent, video låg på 21 procent.

Detta är logiskt eftersom populariteten av display och sök avslöjas ligga i linje med Googles AdWords retargeting som erbjuds via Google Display-nätverket (GDN).

Frågan som återstår när man läst detta, hur förhåller det sig i Sverige? Kan någon genomföra samma studie här så att vi får reda på hur de svenska köparna av annonser ser på retargering!

Tråd om ämnet på LinkedIn

Linkedin-kommenarer

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
SEO-tips 2020
SEO-tips 2020