Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Hur skall jag segmentera mina kunder?

Det finns i huvudsak tre olika sätt att segmentera sina kunder på:
1. Sociodemografisk segmentering, kön, ålder, ort…
2. Företagsbaserad segmentering, storlek, omsättning, bransch…
3. Beteendebaserad segmentering, hur ofta besöker de er hemsida, vad de gör när de är där, har de köpt eller laddat ned tjänster…

Vilken av dessa skall man då använda, vilken är rätt eller fel?

Svaret på frågan är att det finns inget rätt eller fel, man måste kombinera all möjlig analog och digital data och koppla ihop allt på personnivå.

Många digitalare säger att beteendedata är det enda rätta, traditionella marknadsförare pratar om köp, kundlivscykel, lönsamma olönsamma kunder. Beteendedata svarar inte alltid på vilka som är lönsamma eller olönsamma. Köp och kundlivscykel ger inte svar på hur ofta de interagerar med er.

Därför måste man kombinera individdata, företagsdata om man har företagskunder, med beteendedata.

Som marknadsförare, vill du kommunicera med dina kunder på ett personligt, högst relevant sätt. Du vill rikta rätt budskap till rätt person, vid rätt tidpunkt över alla kanaler.

Så när du bygger din databas, är det viktigt att du delar in den i segment, och skräddarsyr din kommunikation för varje segment. Det finns en gammal sanning att en fjärdedel av kundens engagemang kan förklaras av en bra segmentering. Men för att skapa meningsfulla segment, behöver du en plattform där du kan dela in dina kunder på ett bra sätt.

Traditionellt har marknadsförare använt automatiserad marknadsföring till olika segment med hjälp av demografiska och företags kriterier.

Till exempel kan du skapa segment baserade på:
• Befattning
• Företagsstorlek
• Bransch
• Kön ålder
• Geografi

Med mer sofistikerade marknadsföringsautomationslösningar kan man idag också segmentera kundernas beteenden – inte bara vilka dina kunder är, men vad de gör.

Dessa kan omfatta:
• Antal besök på din hemsida
• Interaktioner, vad läser de, vad delar de, vad köper de
• Trafikströmmar, vilka källor driver mest trafik Twitter, Facebook, LinkedIn
• Hur surfar de, via desktop, mobil eller surfplatta

Det blir riktigt spännande när man kopplar ihop allt man vet som exempelvis vilka företag eller personer som köper vad, hur agerar dessa olika köpare på er hemsida och olika sociala medier. Då kan ni erbjuda relevanta produkter och tjänster till rätt segment på rätt plats i respektive kanal.

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Läs mer om

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>