Keymetrics

Webb-TV tillväxtmotorn i svenska TV marknaden – som omsatte 21 miljarder kronor 2013

Svensk TV-marknad gör återigen rekordresultat och svenskarna konsumerar rörlig bild som aldrig förr. Men det gångna året markerar en tydlig vändpunkt för branschen, där traditionell TV för första gången upplever stagnerande intäkter och webb-TV nu ensam agerar tillväxtmotor. Detta visar Mediavisions årliga sammanställning av den svenska TV-marknaden, vilken presenteras nu i dagarna.

TV-tittarnas övergång från traditionell TV till online tilltog kraftigt i styrka under 2013. Detta medför konsekvenser på intäktssidan. Efter flera år med obruten tillväxt, med undantag för den globala finanskrisen 2009 som sänkte hela annonsmarknaden, uppvisar den traditionella TV-marknaden nära en nolltillväxt, både för annons- och betal-TV-intäkterna. Webb-TV visar dock en tillväxt med en ökning på runt 2 procent, detta ger sammantaget en total marknadsomsättning på 21 miljarder kronor under 2013.

Under 2014 har tittarminskningen för traditionell TV tilltagit. TV-konsumenterna i Sverige visar ett allt större intresse för onlinetjänster som Netflix och Viaplay. Detta innebär att den traditionella TV-marknaden troligtvis kommer att backa något under 2014, medan tillväxten online kommer att fortsätta. Det medför tydliga konsekvenser för alla svenska aktörer genom hela värdekedjan, från produktionsbolagen till TV-operatörerna.

– Det som varit sant kring TV-marknaden och dess lönsamma affärsmodeller utmanas nu från flera håll, men i grunden handlar allt om förändrade konsumtionsvanor. Intresset för TV totalt sett har aldrig varit större, vilket är positivt för marknadens aktörer. Nu gäller det att hitta nya modeller för att stå sig i konkurrensen och kapitalisera på detta höga intresse, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
De viktigaste trenderna för den digitala annonsbranschen 2016