Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Realtidsmarknadsföring via prediktiv dataanalys

Redan i mitten på 90-talet när Don Peppers och Martha Rogers släppte sin bok The One to One Future 1994, det finns även en svensk variant på temat från Stefan Engeseth, visade de alla marknadsförare kraften i en personlig interaktion med sina kunder. Även om det gamla begreppet av att lära känna varje enskild kunds behov och önskemål och anpassa sina produkter och tjänster, samt sin kommunikation, till dem har funnits sedan handeln började. Är det idag viktigare än någonsin tidigare med det enorma mediebruset som har vuxit fram med den digitala- och mobila revolutionen.

Som de flesta marknadsförare redan vet, kostar det mycket mer att skaffa en ny kund än det gör att behålla 5 till 7 befintliga kunder (trots detta premieras i de flesta fall de säljare som tar in nya kunder högre än de som utvecklar befintliga relationer).

Idag kan man koppla ihop olika datapunkter och skapa ett värde till befintliga kunder genom mer personliga, exklusiva erbjudanden och en marknadsföring som kopplas ihop med olika typer av lojalitetsprogram. Genom att stärka sina relationer med sina befintliga kunder, kan man minska sitt beroende av dåliga strategier, såsom prissänkningar som kan resultera i en ”lose-lose” situation för både sig själv och konkurrenterna.

Det är viktigt att skapa en hälsosam tillväxt genom att hitta en balans mellan marknadsföringen till sina befintliga kunder och att ta in nya.

Den viktigaste statistiken för att avgöra var man skall spendera sina marknadsföringsresurser är att beräkna livslängdsvärdet på dina kundsegment. Syftet är att hjälpa till att avgöra när du når ”break-even” och övergår till lönsamhet för varje kundgrupp, då ser du när du får tillbaka dina investeringar, och även om och det kan vara meningsfullt att erbjuda rabatter för att behålla och utveckla dina kundrelationer.

Ekvationen kan vara relativt enkelt:

(Genomsnittligt ordervärde) x (transaktioner per år) x (genomsnittlig livslängd i månader eller år för en typisk kund) = livslängdsvärdet för varje kund

Även om de vet det aktuella livslängdsvärdet ett viktigt första steg, har dagens digitala marknadsföringslandskap gjort det exponentiellt svårare att avgöra var man ska spendera sina marknadsföringskronor. Vinnare är de som involverar de digitala interaktionerna över flera beröringspunkter med befintlig analog kunddata, att veta mer om kunden på ett djupare plan kommer att vara avgörande i framtiden.

Kunderna förväntar sig en meningsfull kommunikation som speglar deras intressen och behov. Denna nivå av djupare engagemang kräver användning av någon typ av ”Customer Intelligence” för att driva marknadsföring i realtid, en strategi som innebär att dynamiskt anpassa sitt innehåll och leverera den till konsumenter via flera digitala kanaler: webb, e-post, sociala och mobil men inte minst vid försäljningsstället.

Några av de viktigaste punkterna för att skapa en bra kommunikation:

• Ha ett tydligt värdeerbjudande som möter både kund- och affärsbehoven

• Utnyttja kundsegmentering, för att hjälpa till att identifiera vilka som är era värdefullaste kunder

• Skapa realtidmarknadsföring till varje segment för att ha en relevant kommunikation med dina kunder efter deras behov

• Utnyttja alla era digitala marknadsföringslösningar, det ger er en fullständig bild av kundernas preferenser.

• Kombinera både både online och offline, automatisera det personliga samspelet över alla kanaler

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>