Keymetrics

Privatpersoners användning av datorer och internet 2013

Totalt har 7 miljoner personer, eller 91 procent, i åldern 16–85 år tillgång till dator i hemmet 2013. I åldersgruppen 16–74 ligger datortillgången på samma nivå som föregående år, 94 procent.

Denna rapport försöker med hjälp av statistik om personers tillgång till och användning av it att beskriva i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Dessa data har samlats in via SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU).

Ladda ned rapporten här.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Medieinvesteringarna backar kraftigt