Företag som kämpar med den nya digitala världen

Även om digital innovation dominerar dagordningen för teknologiskt ledande företag, framkom det i en ny undersökning att många av dem kämpar för att hantera den då den ständigt utvecklas.

Enligt en undersökning på IT-ledare, rapporterade 66 % digitala störningar, alltså förändringar som skapats av digital teknologi som påverkar etablerade företagsmodeller. Förändringarna tvingar företagen att skapa nya modeller och marknadsföra snabbare.

Undersökningen visare att takten av förändring har skadat många organisationer då det saknas ett övergripande digitalstrategi för företaget och ”desperat försöker skaffa sig rätt kompetens”: ”kompetensoro” är nu en tredjedel högre än under 2013. Efterfrågan för bättre analytiska datafärdigheter har stigit till att vara nummer ett på listan av efterfrågade färdigheter. Detta är nästan sex gånger mer än den som ligger på andra plats, förändringsledning.

”Under de sjutton år som vi har genomfört undersökningen har vi aldrig sett en ny roll växa så snabbt som rollen som digital chef”, säger Albert Ellis, VD för Harvey Nash Group. ”Vi har aldrig sett efterfrågan på en färdighet expandera så snabbt som analytiska datafärdigheter,

Harvey Nash CIO Survey undersökte cirka 4000 IT-ledare från över 50 länder.