17 procent av folket är fortfarande nätpirater

I en ny undersökning från SIFO anger en majoritet av dem som tittar på videomaterial som delats olovligen att de gör detta i mindre utsträckning än tidigare.
Endast en procentenhet svarar att de ökat sin konsumtion av sådant material. Totalt svarade 17 procent att de den senaste månaden tittat på film, tv-program eller sport som delats utan skaparens medgivande.
Undersökningsresultatet offentliggörs efter att blockeringsdomen fallit, som innebär att svenska internetoperatörer kommer att behöva blockera sajter på internet. Resultatet från undersökningen slår också fast att priset inte ses som ett stort hinder för dem som strömmat eller laddat ner video utan skaparnas medgivande. 85 procent svarade att de tittar på material som spridits olovligen för att dessa tjänster upplevs som enklare, mer tillgängliga eller för att de ”inte ville vänta” medan endast sju procent av dem svarade att de inte ville betala. Detta är den första offentligt publicerade undersökning som explicit tittar på förekomsten av olovlig spridning av upphovsrättsskyddat material.
Läs också: Piratkopior för över fyra tusen miljarder kronor såldes på nätet förra året
Läs också: Jag har sagt det förr och jag säger det igen ”WTF Sverige!”
– Olovlig spridning av film och tv-serier är ett problem för såväl samhället, skaparna och oss som tillhandahåller tv-tjänster. Fakta behövs för att kunna konstruktivt kunna adressera problemet och tänkbara lösningar. Vi är övertygade om att blockeringsdomen i bästa fall ger marginell effekt på den olovliga spridningen av skyddade verk, säger Jonas Jegerborn, chef för Bredbandsbolaget.
Samtidigt som en majoritet anger att de minskar sitt tittande på serier och film som delats olovligen, visar branschstatistik att andelen som betalar för streamingtjänster för rörlig bild ökar stort, vilket påverkar efterfrågan på snabbt bredband. Fyra av tio anger att den viktigaste anledningen till att ha ett snabbt bredband är att kunna se på strömmande video, medan endast en av tjugo anser att det är viktigt för att kunna ladda ner stora filer.
– En anledning till att den olovliga streamingen och nedladdningen minskar kan vara att de lagliga tjänsterna har blivit fler och upplevs som bättre. Vi ser att tillgänglighet och enkelhet är de främsta drivkrafterna, snarare än kostnad, vilket kan förklara att tv-branschens intäkter trots allt ökar år för år, säger Jonas Jegerborn.
Totalt sju procent angav att de inte visste huruvida de tittat på rörlig bild som spridits utan skaparens medgivande eller inte.
– Detta kan tyda på att det finns ett informationsbehov för att höja kunskapen om vilka sidor som har skaparnas medgivande och inte. Den här undersökningen utgör ett nödvändigt och viktigt komplement till tidigare undersökningar från PRV och IIS som bland annat tittat på betalningsvilja och förekomst av avgiftsfri, men inte olovlig, streaming, avslutar Jonas Jegerborn.
Undersökningen baseras på 1121 respondenter bland allmänheten i Sverige via Sifos webbpanel i november 2016.