17 miljarder videokonversationer, och året är inte slut än

Facebook Messenger släppte i förra veckan siffror som visar hur användandet av chattjänsten sett ut hittills i år. Redan har flera rekord slagits, men det finns fortfarande mycket potential för såväl Messenger som företag som vill kommunicera med konsumenterna via tjänsten.
Facebooks chattjänst Messenger som för några år sedan bröts ut från Facebookplattformen har idag ca 1,3 miljarder månatliga användare. Det är något mindre än Facebooks 2,1 miljarder men ändå en mycket imponerande siffra. Ännu mer imponerande är den statistik som företaget släppte i förra veckan över hur användandet av tjänsten sett ut under året.
De många användarna är varje dag engagerade i sju miljarder olika konversationer, vilket innebär ett snitt på 5,4 konversationer per person. Av dessa är dessutom 260 miljoner nya konversationer som startas. Det betyder att mer än var 30:e konversation är nystartad. Det är däremot inte säkert att konversationen pågår längre än just den dagen, framför allt inte om användaren tar kontakt med ett företag i en specifik fråga.
Men användarna sänder inte bara textmeddelanden till varandra. Hittills i år har det genomförts mer än 17 miljarder olika videokonversationer, vilket är mer än dubbelt så många som hölls under hela 2016. Det kan delvis bero på att Messenger införde möjligheten att ha en gruppvideochat i december 2016, men även på grund av att datahastigheten ökat och att det blivit vanligare att kommunicera genom video.
Utöver text och video har det dessutom skickats över 500 miljarder emojis och 18 miljarder GIF-animationer via chatten. Människor har helt enkelt blivit vana vid att kommunicera i bilder mer än bara genom text. De små figurerna gör det dessutom enklare att förmedla den känsla som kopplas till texten, något som såväl unga som gamla uppskattar.
För företag innebär det välanvända mediet att det finns stor potential att kommunicera med konsumenterna direkt. Allt fler konsumenter ser möjligheten att ställa frågor och ha en direktkommunikation med företag via chat, och allt fler företag börjar även använda chatbotar för att snabbt kunna svara på frågor av olika slag. Vi ser däremot en begränsad användning av gruppvideochat med företag, något som kan komma att ändras när företagen ser dessa siffror. Att kunna engagera en hel grupp konsumenter samtidigt kan användas såväl i produktdemonstrationer som undersökningar och i marknadsföring. Att kunna locka med exempelvis en exklusiv videochat med en kändis, i utbyte mot att användaren deltar i en undersökning eller motsvarande kan vara ett nytt sätt att nå ut till användarna.
Du kan läsa hela rapporten här!