“Extremt många människor använder appar och andra tjänster som är gamifierade utan att de vet om det”

Vi har intervjuat Ola Janson som jobbar på företaget Awesome. Hans titel är Creative Director men egentligen vill han själv titulera sig som Gamification Designer. Läs den här artikeln och få insikt i hur han jobbar med gamification och få tre heta tips om hur du själv kan bemästra området.

Vad är din roll på Awesome?

Min titel är Creative Director men egentligen skulle jag titulera mig som Gamification Designer. Det innebär att jag bygger självorganiserande it-system för lärande och förändring med inspiration från spel (inte nödvändigtvis digitala).

Du har en gedigen bakgrund och har jobbat inom många olika områden, vilken egenskap har du mest nytta av i din nuvarande roll?

Snällhet 🙂

Om jag för nämna tre saker som gör att min egen kompetens är unik är i så fall:
– Min erfarenhet att arbeta med organisation, process och projektfrågor. Jag är oerhört intresserad av vad som får människor att göra olika saker. Vad som skiljer sammanhang där människor känner sig oerhört dränerade på energi och modfälda och sammanhang där motsatsen råder. Det som intresserat mig mest är förhållandet mellan det mjuka ledarksapet och de mer eller mindre formella system, regler och begränsningar vi omger oss med.

– Min erfarenhet av speldesign. Jag har designat flertalet spel (vilket i viss mån skiljer mig från många andra gamification-förståsigpåare) och därigenom fått en stor förståelse för hur oerhört svårt detta är — både ur ett process- och produktperspektiv. Det är alltså svårt att ta sig dit och att skapa något bra.

– Mitt brinnande intresse för lärande och förändring. Jag har tidigare varit verksam som pedagog och oerhört mycket av det jag gör kokar ner till att skapa lärande.

En stor fråga för många är nog – vad är gamification – kan du förklara?

Detta är inte helt enkelt att besvara och det är egentligen föremål för en hel avhandling. Idag dras vi med en mycket diffus wikipedia-definition som lyder ungefär som följer:

Gamification is the use of game thinking and game mechanics in non-game contexts to engage users in solving problems and increase users’ self contributions.

På svenska: Gamification innebär användandet av speltänk och spelmekaniker i icke-spelkontexter i syfte att engagera användare att lösa problem och öka delaktighet.

Det finns många problem med denna definition. För det första innehåller den begrepp som många inte har en aning om vad de är (spelmekanik — ett typiskt ord som många tror de vet vad det är men som de flesta inte har en aning om vad det är) för det andra så beskriver den inte vad gamification (produkten) är utan den beskriver vad jag som designer gör. I mitt tycke så skapar den mer förvirring än klarhet.

En mycket viktig punkt är att förstå skillnaden på spel och gamification. Spel är en aktivitet som är separerad från verkligheten — dvs antingen jobbar du eller så spelar du Candy Crush. Det är ett separat ramverk med separata regler och incitamenten inom spelsystemet är oftast bara valida inom ramen för spelet. Gamification å andra sidan är integrerat i verkligheten. Det ligger som ett lager på det du redan utförde. Ett exempel som jag ofta kommer tillbaka till är appen Runkeeper. Om stoppar någon i löparspåret och frågar vad de gör så kommer de med största sannolikhet inte svara att de spelare runkeeper. Runkeeper finns där som engegerande stöd för att utföra den aktivtet som du redan bestämt dig för att göra (löpning)

Läs också: Ola Janson är en av talarna under Market Research & Insight Summit

Detta innebär att jag när jag ägnar mig åt gamification inte gör underhållande spel, reklamspel eller pedagogiska spel. Gamification handlar om att varsamt förändra det du redan har och göra det mer meningsfullt för användaren med inspiration från designmönster vi finner i spel.

En annan vida spridd fördom om gamification är att det bara handlar om digitala spel. Detta är i grunden helt fel. Personligen så hämtar jag lika mycket inspiration från sällskapslekar, brädspel och sport som från digitala massproduktioner. När jag pratar om spel så är det mycket mer än de på senaste tiden populära digitala spel som perforerat vår kultur.

Vilka målgrupper passar det att kommunicera med via spel och vilka annonsörer tycker du skall ge sig in i gamification?

Inte helt otippat så skulle jag svara alla. Anledningen att jag utan bekymmer kan svara det är att det inte alls behöver (och ibland inte alls skall) uppfattas som ett spel. Jag lånar designmönster från spel som jag vet fungerar men det betyder inte att jag förvandlar tjäntser till regelrätta spel (för då är det inte längre gamification utan spel). Extremt många människor använder appar och andra tjänster som är gamifierade utan att de vet om det. Runkeeper eller Nike + är exempel på sådana tjänster. Det är bara det grafiska uttrycket som gör att vi känner igen det som spel.

Om jag designar om en tjänst och använder mig av fenomen som vi känner igen från spel kommer folk associera det med spel, t ex poäng, topplistor och olika utmärkelser och medaljer. För mig är detta bara relevanta feedbackloopar på framåtskridande och behöver inte alls ta sig grafiskt uttryck som sammankopplas med spel. Därför kan jag applicera gamification även på målgrupper som aldrig vidrört ett spel för vem gillar inte feedback, känsla av delaktighet och att enkelt besvara relevanta frågor som “hur går det?” eller “hur långt har jag kvar?”. Detta skulle jag vilja påstå är helt oberoende av målgrupp.

Svarsfrekvens via gamifikation vad menar de med det och hur lyckas man?

De menar att man genom att göra användaren mer delaktig och genom att skapa en meningsfull aktivitet för användaren ökar engagemanget och därigenom svarsfrekvensen.

Vi styrs idag i mycket större utsträckning av syfte och lust än av plikt vilket gör benägenheten att lämna ifrån oss data/fakta om oss själva som sugs upp i ett opersonligt svart hål inte lockar nämnvärt.

Har du några bra exempel på företag som verkligen lyckats kommunicera med sin målgrupp med gamification?

Jag håller i skrivandets stund på med lite research. Jag kan lämna några exempel vid ett annat tillfälle.

Vad är dina tre hetaste tips för att nå framgång via gamification?

1. Anlita en specialist om du inte har erfarenhet av detta sedan tidigare. Anledningen att var och varannan människa inte har designat spel är att det är oerhört svårt. Jag skulle vilja påstå att det är lika svårt att skapa bra gamifierade lösningar.

2. Att skapa spel är egentligen synonymt med att designa aktiviteter. Jag skapar inte själva produkten utan det görande som användaren gör. Därför är det väldigt viktigt att förstå användaren och vilka inre drivkrafter som får hen att ta sig an en uppgift. No thy user.

3. Du kan bara få människor att göra något som de själva ville från början. Bearbeta de drivkrafter och motiv som dina användare har med sig in i upplevelsen. Om du verkligen inte vill skicka in en marknadsundersökning så kommer inte 1000 poäng och en medalj få dig att ändra dig.

Ola Janson är en av talarna under konferensen Market Research & Insight Summit som du kan läsa mer om här.