12 tankeväckande fakta om smartphones

Mobilen är den konsumentprodukt som kanske har utvecklats mest de senaste 20 åren. Adobe har sammanställt 12 tankeväckande fakta om dagens smarta telefoner och vad vi kan förvänta oss i framtiden.

1. År 2018 ökade antalet smartphones i världen till över 3 miljarder. Mer än häften av telefonerna finns i Asien. (Källa: Newzoo).

2. Bland världens 3,25 miljarder internetanvändare använder 86,2 procent mobilen för att surfa på internet. (Källa: eMarketer).

3. Omkring 69 procent av den tid som vi totalt sett lägger på mediekonsumtion ägnar vi åt vår telefon. (Källa: Comscore).

4. I USA förutspås intäkterna för mobila videoannonser öka rejält de närmsta åren – från ca 144 miljarder kronor i år till ca 255 miljarder kronor år 2022. (Källa: eMarketer).

5. År 2023 förväntas antalet användare med 5G-uppkoppling överstiga 370 miljoner, med cirka 792 miljarder kronor i operatörsintäkter som följd. (Källa: Juniper Research).

6. 20 procent av alla smartphone-ägare använder en röstassistent minst en gång i månaden. Apples Siri är i dag den mest populära av alla röstassistenter. (Källa: Voysis).

7. Enligt en ny studie från ARtillery har en tredjedel av de undersökta konsumenterna använt en Augmented Reality-app. Hälften av dessa använder i sin tur en AR-app varje vecka, främst för spel. (Källa: ARtillery).

8. Analysföretaget Gartner uppskattar att Internet of Things (IoT) kommer att omfatta 20 miljarder uppkopplade enheter år 2020. (Källa: Gartner).

9. År 2017 laddades 178,1 miljarder mobilappar ner världen över. Denna siffra förutspås öka till 258,2 miljarder år 2022. (Källa: Statista).

10. Under den mest intensiva shoppingperioden under 2018 (november till december) stod smartphones för första gången för mer än hälften av alla besök på hemsidor (51,4 procent). Samtidigt görs ännu endast 31 procent av alla onlineköp via mobilen. (Källa: Adobe Digital Insights).

11. Företag spenderar generellt två tredjedelar av sina utgifter för digitala annonser på mobilannonser. (Källa: IAB).

12. Marknaden för artificiell intelligens för mobiltelefoner förväntas växa från dagens cirka 46 miljarder kronor till cirka 160 miljarder kronor år 2023. Detta med bakgrund av ökad efterfrågan på AI-kompatibla processorer för mobiltelefoner samt ett växande antal AI-appar. (Källa: Markets and Markets).