10 tips för bättre ledarskap

Det är i dagens affärsvärld vanligt att en person blir chef baserat på meriter i sin nuvarande tjänst, inte för sina meriter inom ledarskap. Gordon Tredgold beskriver i en artikel hur han som ung chef plötsligt behövde hantera människor, och inte bara tekniska utmaningar. Med mångårig erfarenhet av att utveckla både sig själv och andra till goda ledare delar han med sig av 10 tips för att bli en bättre ledare.

  1. Lyssna dubbelt så mycket som du pratar. Vad chefer ofta glömmer bort är att de ibland bara behöver lyssna på sina medarbetare utan att göra något. Människor kan ofta ha ett behov av att bara känna att chefen tar deras funderingar och bekymmer på allvar. Så lyssna och få dina medarbetare att känna sig uppmärksammade.
  2. Ge respons snarare än att reagera. Skillnaden ligger i hur medveten du är om hur du känner inför olika personer och situationer. En reaktion sker direkt, utan medveten reflektion av varför du gör som du gör. Medan en respons tar hänsyn till dina egna känslor, och ger ett genomtänkt, och adekvat beteende i situationen.
  3. Sätt dig själv i den andres skor. Förstå varför personen kommer till dig och hur den känner inför detta. Genom att förstå den andre kan vi förstå vilket motstånd som kan finnas mot vissa lösningar, och hantera den andres önskemål och behov på ett bättre sätt.
  4. Om du har fel – be om ursäkt. Genom att erkänna att du har fel bygger du respekt och ger även dina medarbetare utrymme för mänskligt felande. Däremot ska du inte ta på dig skulden om felet är någon annans. Skillnaden ligger i att förklara kontra att skylla ifrån sig.
  5. Håll dig till ämnet. När du som chef behöver hantera svåra situationer kan det ibland kännas mer bekvämt att byta ämne en stund. Problemet med detta är att du sällan hittar tillbaka till det svåra ämnet. Personen du pratar med har dessutom fått en känsla av att du som chef inte bryr dig eftersom du inte vill prata om det.
  6. Visa dig sårbar. Många chefer går runt med en känsla av att vara en bluff, och att de inte är så bra som de borde vara. Men vi är alla människor, och att som chef dela med sig av sina misstag kan vara både sedelärande och avdramatiserande.
  7. Var empatisk. Både du och dina medarbetare har känslor som inverkar på relationen till både varandra och arbetet. Bli medveten om dina egna känslor och reaktioner för att bättre kunna läsa av andra. Ju bättre du blir på att läsa av dig själv och andra desto bättre kommer du kunna hantera svåra situationer.
  8. Skapa en positiv miljö. Detta kan du som chef ofta göra genom att le. Det är nästan någonting magiskt i hur mycket mer energisk och positiv en arbetsmiljö kan bli när chefen och medarbetarna ler mot varandra.
  9. Säg inte till – fråga istället. Ingen tycker om att bli tillsagda vad de ska göra. Genom att istället fråga så visar du respekt och ger dessutom möjlighet för medarbetaren att vidareutveckla din tanke.
  10. Uppmuntra mer! Flera studier visar att chefer ofta fokuserar mer på det som inte fungerar än det som fungerar. Samtidigt vet vi att det som uppmärksammas blir gjort. Så uppmärksamma positiva beteenden och lyft fram goda exempel så kommer dina medarbetare att både må och prestera bättre.

Gordon baserar sina tips på ett långt liv av erfarenheter, men allt som han beskriver i artikeln har även stöd i modern forskning. Ledarskap handlar i mångt och mycket om att sätta andra före sig själv. För att lösa dina uppgifter måste du ju jobba genom dina medarbetare. Det gör gör du genom att se till att de är motiverade och känner att deras bidrag är värdefullt – helt enkelt gott ledarskap.