10 smarta tips på hur beteendevetenskap kan få fart på din digitala annonsering

Att stå ut i informationsmängden på internet med din digitala annonskampanj är en svår utmaning. Hur får man användarnas uppmärksamhet? Det finns faktiskt en hel vetenskap som i årtionden funderat över just detta. Här är 10 tips från den som kan komma till nytta.
1 – Det ska vara enkelt
Den mänskliga hjärnan är rätt begränsad – vi kan inte hålla koll på fler än fyra saker samtidigt i vårt “arbetsminne”, enligt forskning. Tänk på det när du skapar en annons, och belamra inte skärmen med information. Håll det enkelt.
2 – Gör ett starkt första intryck
Ni har säkert läst om det förut, med forskning visar faktiskt på att det första intrycket är avgörande för vårt undermedvetna. Det varar också längst, något som denna studie bekräftar även gäller webbsidor.
Många av oss skapar sig en första uppfattning om omvärlden (personer, platser, webbsidor och såklart annonser) undermedvetet, under en kort period. Fundera på detta när du skapar din digitala annons.
3 – Tänk på skönheten
De första intrycket bygger på vår estetiska uppfattning av det vi tittar på (mer än så hinner vi inte se de första hundradelarna av en sekund). Så håll det vackert. Forskning visar faktiskt på att vi ofta grundar vår uppfattning om värde, användbarhet och pålitlighet utifrån just de estetiska egenskaperna även i produkter.
4 – Komprimera din berättelse
Eftersom vi har ett rätt begränsat arbetsminne så har vi istället ett smart sätt för att få ut maximal information från bara några få bitar av en text eller bild. Håll det kort men kärnfullt, och arbeta med inarbetade begrepp, inte minst ditt eget varumärke (som en logga eller ett färgschema som lätt kan förknippas med ditt varumärke).
5- Sikta på mitten
Ja, det hela är rätt enkelt – håll dig till mitten av skärmen. Det är faktiskt dit vi tittar oftast. Mycket forskning pekar på just detta, och det visade sig även gälla för läkare som letade efter lugncancer enligt en studie från Harvard.
Så tänk på mitten när du gör den där snygga videoannonsen eller bannern.
6 – Ta det lugnt
Det visar sig faktiskt att saker kan bli för enkla. Enligt en studie från Princeton så visade det sig exemepelvis att de läste en text i det lättlästa textsnittet Arial kom i snitt ihåg 14 procent färre fakta om innehållet än de som fick läsa texten i den krångligare Comic Sans.
Vi lusläser gärna sådant som ser lättläst ut. Du behöver därmed inte göra det för enkelt för konsumenten heller, även om det ska vara kort.
7 – Gör ditt innehåll personligt
Vetenskapen visar att vi gärna tar till oss information som berör oss på en mer personlig nivå. Det räcker med att man inkluderar geografisk och tidsmässig information för att få konsumenterna att interagera mera med en annons.
8 – Tänk på kontexten
Med tanke på att de digitala annonserna i mycket större utsträckning än annan reklam (som TV-annonser till exempel) konsumeras i samband med annan aktivitet (som skrollande i sociala medier, musiklyssnade eller promenader) så finns det annat än bara annonsens innehåll som tävlar om uppmärksamheten.
Digitala annonser måste därmed vara enklare och med fokuserade än “analog” reklam!
9 – Skapa känslor
Det har sagts förr, men gäller (enligt bland annat denna studie) inte minst det digitala; starka känslor skapar högre uppmärksamhet. Detta gäller såväl positiva som negativa sådana.
10 – Testa ditt innehåll. Helst flera gånger.
Digital annonsering är inte alltid en lätt bransch, och i takt med internet nu blivit en aktiv del av vår vardag sedan en längre tid så ökar också konsumenternas förväntningar på reklamen.
Testa därför dina idéer på en provpublik. Den digitala revolutionen har faktiskt underlättat detta, med bland annat internetpaneler. Använd dessa hjälpmedel!
Källa: Marketingland