10 framtidsspaningar från Gartner

Enligt Ian Cox, analytiker på Gartner, har de haft rätt i 78 % av sina framtidsspaningar sedan 2010. Så frågan är vilka åtta som kommer bli sanning i deras senaste spaning.

  1. Alla shoppar med AR. Till år 2020 kommer 100 miljoner konsumenter att handla genom AR-lösningar. Det betyder att väldigt många företag, såväl inom detaljhandeln som andra branscher, behöver ta fram både teknik och innehåll anpassat för AR.
  2. Vi surfar utan skärm. Hela 30 % av all surf på internet beräknas ske utan en skärm till år 2020. Vi kommer därför se ett stort uppsving i röststyrning och sannolikt även rörelsekommandon, gränssnitt som idag börjar komma men som ännu har en bra bit kvar innan de fungerar tillförlitligt för en global publik.
  3. Mobilappen kommer att dö. Gartner spår att appar i mobilen kommer upplevas som mer störande än nyttiga, och därför kommer att bli mindre relevanta. Hela 30 % av företagen beräknas ha övergett sin mobilapp inom två år.
  4. Algoritmer påverkar oss positivt. Till år 2020 kommer även en miljard människor att ha fått sina arbeten och liv positivt påverkade av algoritmer. Det är ju i och för sig ett ganska säkert påstående, med tanke på att algoritmer redan idag påverkar fler än så. Facebook har nästan 2 miljarder användare, och deras nyhetsflöden styrs av algoritmer. Så frågan är vad för positiva effekter de menar i sitt uttalande.
  5. Blockchains blir vanligare. Till 2022 bedömer Gartner att blockchain-verksamheter kommer att omsätta över 10 miljarder dollar. Det kommer sannolikt att ske tidigare än så med tanke på Maersk och andra fraktbolag redan håller på att implementera blockchains för att öka säkerheten och minska kostnader i transportindustrin. Bara transportindustrin räknar med att spara miljarder dollar på en teknologi som redan idag hanterar hela bitcoin-strukturen.
  6. Jättarna tar över. Inom fyra år kommer 20 % av våra interaktioner att gå genom någon av de sju internetjättarna Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba och Tencent. Det är många företag som ska slåss om de resterande 80 %, så frågan är hur många som kommer stå emot de stora sju och hur många som kommer söka samarbeten.
  7. Innovation kostar mindre än IT-anpassning. Inom två år kommer varje krona som investeras i innovationer kräva sju kronors investering i nya IT-lösningar. Det kommer kosta allt mer att hålla sina system uppdaterade.
  8. Ingen IoT-data lagras. Trots en kraftig ökning av IoT-enheter kommer inte lagringsbehovet öka nämnvärt (endast 3 %). Detta eftersom IoT-data kommer att analyseras i realtid och sakna behov av att lagras Däremot kommer det bli viktigare att avgöra vad som är relevant data att faktiskt lagra.
  9. IoT-satsningar kommer spara pengar. Företag kommer genom satsningar på IoT kunna spara enorma summon, ca 1 biljon dollar fram till 2022. Detta huvudsakligen genom att underhållsinsatser och servicearbeten kommer effektiviseras och kunna göras i rätt tid.
  10. Bättre hälsa och sänkta sjukvårdskostnader. I takt med att sjukvården effektiviseras och fler människor har enheter som övervakar och analyseras hälsofaktorer kommer kostnader för sjukvård att minska. Initialt kommer anställdas hälsa att övervakas, och kopplas till hälsocoacher och träningsprogram.

Nu återstår bara att se vilka som slår in och vilka som missar målet. Vissa känns som att de redan är mer eller mindre avklarade, medan andra känns längre bort. Men med tanke på hur fort utvecklingen går idag är inget av det direkt osannolikt.